g_translate
Juneavfalls logotyp

Återvinning

Vi lever på jorden med begränsade resurser. Trots det ökar varje svensks hushållsavfall varje år. Enskilda handlingar kan dock enkelt minska avfallsmängderna och bidra till en bättre miljö.

Varje invånare i Sverige producerar varje år närmare 500 kilo hushållsavfall. Jönköpings kommun jobbar ständigt inom olika områden för att minska denna siffra men det finns fortfarande arbete kvar att göra. I kommunen arbetas det efter EU:s miljömål.

EU:s avfallstrappa

Avfallstrappan visar i vilken ordning man bör hantera avfall. Sverige har antagit EU:s avfallstrappa som en hjälp att nå våra och hela Sveriges miljömål.

1. Minimera mängden avfall. Genom styrmedel av olika slag ska mängden avfall minimeras, t.ex. vid konsumtion.

2. Återanvändning. Avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas t.ex. försäljning av begagnat.

3. Återvinning. Då råvaror återvinns sparas stora resurser. Insamling av förpackningar är en bra åtgärd.

4. Energiutvinning. Restavfall är en resurs för t.ex. kraftvärmeverk

5. Deponering. I sista hand måste avfallet deponeras på en avfallstipp, detta är det sämsta alternativet.

Så här kan du enkelt minska avfallet i vår kommun!

  • Återvinn saker och kläder: På fem av kommunens sortergårdar finns det prylbodar där du kan lämna in saker du själv inte vill ha kvar men som är i så pass gott skick att någon annan skulle kunna ha nytta av dem. Prylbodarna finns på sortergårdarna i Jönköping, Torsvik, Huskvarna, Tenhult, Bottnaryd, Habo, Mullsjö och Bankeryd och har samma öppettider som respektive sortergård.
  • Undvik att köpa vatten på flaska eller burk: 100 liter med vatten kostar 2 kronor och 20 öre här i kommunen. Detta innebär att ett glas vatten på ungefär 2 dl kostar 0.22 öre. En flaska som du köper i affären kostar däremot runt 14 kronor. Med andra ord sparar du både pengar och miljö om du istället för att köpa vatten tar det direkt från kranen. Något att tänka på nästa gång du blir törstig.