g_translate
Juneavfalls logotyp

Abonnemang

Vi har flera olika abonnemang att välja mellan för dig som villaägare. Välj det som passar dig och ditt hushåll bäst! Bor du i hyres- eller bostadsrätt är det din fastighetsägare eller styrelse som väljer hur ni ska sortera. Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du alltid lämna farligt avfall och elektronik till sortergården.

Under våren 2018 får villahushållen i Mullsjö erbjudande om att sortera matavfall eller ha fastighetsnära insamling. Under hösten 2018 är det Habos tur att välja.

Abonnemang Fastighetsnära insamling

Abonnemang Fastighetsnära insamling

Varje villaägare får två 370-liters kärl på sin tomt. Varje kärl är indelat i fyra fack där matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, färgat glas, ofärgat glas och metall kan sorteras direkt i kärlen. Kärlen töms varannan respektive var fjärde vecka.

Utöver de två kärlen ingår en så kallad minimizer för mjukplast samt en behållare för lampor och batterier. Behållaren förvarar du inomhus och när den behöver tömmas placeras den i avsedda hål på valfritt kärl.

Länkar

Du kan läsa mer om abonnemanget Fastighetsnära insamling här.

Abonnemang Sortera matavfall

Abonnemang sortera matavfall

Väljer du att köra dina förpakningar och tidningar till återvinningsstationen själv får du ett 370-liters kärl med två fack. Ett för matavfall och ett för restavfall. Kärlet töms varannan vecka.

Länkar

Du kan läsa mer om abonnemanget Sortera matavfall här.

Abonnemang Hemkompostera

Abonnemang Hemkompostera

Har du en godkänd kompostbehållare kan du välja att kompostera ditt matavfall själv. För att få kompostera måste en anmälan göras till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun. Väljer du att kompostera ditt matavfall måste du lägga allt matavfall i komposten och du får själv köra dina förpackningar och tidningar till en återvinningsstation.

Du väljer sjäv storlek på ditt kärl för restavfall och om du vill ha det tömt varannan eller var fjärde vecka.

Bra att tänka på när man komposterar:

  • Varva det komposterbara köksavfallet med lämpligt strömaterial såsom t.ex. torvströ, gräs, jord eller spån, så att avrinning från kompostbehållaren förhindras
  • Lufta komposten då och då genom att vända materialet
  • Se till att kompostbehållaren är tät så att råttor och möss inte kommer in i behållaren.

Detta sorteras som restavfall i din soppåse:

Blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bomullstops med mera.

 

Länkar

Anmäl hemkompostering i Jönköpings kommunlänk till annan webbplats

Anmäl hemkompostering i Mullsjö kommunlänk till annan webbplats

Anmäl hemkompostering i Habo kommunlänk till annan webbplats

Abonnemang Osorterat avfall

Abonnemang Osorterat avfall

Vill du inte sortera ut matavfallet från restavfallet väljer du abonnemang osorterat avfall. Det kostar mer eftersom vi har en miljöstyrande taxa. Du väljer själv storlek på kärlet och vi tömmer det varannan vecka. Förpackningar och tidningar kör du själv till en återvinningsstation.

Detta sorteras som osorterat avfall i din soppåse:

Matavfall och matrester, blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bomullstops med mera.

Om du bor i lägenhet

Om du bor i lägenhet

Bor du i lägenhet gör du inte valet själv. Det är din fastighetsägare eller styrelse som väljer hur du ska sortera ditt avfall. Har din fastighetsägare valt att sortera ut matavfallet i papperspåsar är det viktigt att alla i fastigheten följer de anvisningar som finns. För att underlätta för sortering får du påshållare och papperspåsar till matavfallet av oss. Kontakta din hyresvärd om du saknar denna utrustning! Om det finns en anvisad plats i fastigheten där du kan sortera förpackningar och tidningar lägger du dem där, annars får du själv ta dem till en återvinningsstation.

 

Länkar

Du kan läsa mer om matavfallssortering här.