g_translate
Juneavfalls logotyp
En villaägare sorterar förpackningar i kärlen avsedda för fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling, FNI

Abonnemanget Fastighetsnära insamling av förpackningar, FNI, innebär att villaägaren på ett enkelt sätt kan sortera förpackningar, tidningar, matavfall och restavfall direkt i avfallskärlet. Även batterier och lampor sorteras i en egen box. Under våren får hushållen i Mullsjö kommun möjlighet att välja FNI och under hösten är det Habos tur.

 I abonnemanget ingår två 370-liters kärl uppdelade i fack för åtta avfallsslag. Papperspåsar och en box för insamling av lampor och batterier ingår också.

Mått på ett flerfacks FNI-kärl

Höjd: 110 cm
Bredd: 80 cm
Djup: 85,2 cm

Kärlinsatsen är inkluderad i djupmåttet. Byggmåttet på bredden för ett kärl blir ca 80 cm. Placerar du de två kärlen sida vid sida blir de tillsammans cirka 160 cm. Tänk på att lägga till ca 10 cm på varje sida om du bygger en kärlfålla.

Indelning i kärlen

Kärl 1 - töms varannan vecka

Restavfall - fack 162 liter

Restavfall är det som blir över när du källsorterat. Ju bättre du källsorterar, desto mindre restavfall. Minskar restavfallet i ditt hushåll så gör du rätt.

Exempel på restavfall: 
Blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, disktrasor, diskborstar, kuvert, trasiga kläder mm.

Avfallet ska förpackas i plastpåsar som knytes ihop.Matavfall - fack 118 liter

Matavfall är rester av tillagad mat och råvaror.

Exempel på matavfall:
Skal av frukt, grönsaker och rotfrukter, matrester, pasta, brödkanter, vissna blommor mm. Matavfallet förpackas i de papperspåsar som ingår i abonnemanget.

Avfallet ska förpackas i de papperspåsar som ingår i abonnemanget.

 

Färgade glasförpackningar - fack 30 liter

Exempel på färgade glasförpackningar:
Öl- och vinflaskor, matoljeflaskor mm.

Glaset läggs löst i kärlet. Ev. metallock sorteras som metallförpackning.


Tidningar/returpapper - fack 60 liter

Exempel på tidningar/returpapper:
Dagstidningar, veckotidningar, reklamblad, pappersark mm. Ej kuvert, det räknas som restavfall. Limmet i kuverten försämrar återvinningsprocessen.

Tidningar/returpapper läggs löst i kärlet. 

 

Kärl 2 töms - töms var fjärde vecka

Plastförpackningar - fack 155 liter

Hårda och mjuka förpackningar av plast

Exempel på plastförpackningar:
Ketchupflaskor, glasslådor, hårscampooflaskor, tandkrämstuber, plastpåsar, gladpack, påläggsemballage mm.

De hårda plastförpackningarna läggs löst i kärlet. Mjukplast förpackas med fördel först i den plastminimizer som ingår i abonnemanget. Då tar plasten mindre plats i kärlet.


Pappersförpackningar - fack 155 liter

Exempel på pappersförpackningar:
Mjölk- och filmjölksförpackningar, flingpaket, äggkartonger, tvättmedelspaket, papperskassar mm.

Förpackningarna plattas ihop och läggs löst i kärlet.


Metallförpackningar - fack 30 liter

Exempel på metallförpackningar:
Konservburkar, tuber, metallock, kapsyler, metallfolie mm.

Förpackningarna läggs löst i kärlet.


Ofärgade glasförpackningar - fack 30 liter

Exempel på ofärgade glasförpackningar:
Saftflaskor, syltburkar, barnmatsburkar mm.

Glaset läggs löst i kärlet. Lock av metall sorteras som metallförpackning.


Detta ingår också i abonnemanget

Boxen för lampor och batterier - B. 35 cm, D. 20 cm, H. 20 cm 

I denna box sorteras lampor och batterier. Den förvaras inomhus mellan tömningarna. Boxen ska tömmas när den är full. När den är i behov av tömning placeras den på valfritt kärl varannan eller var fjärde vecka. Efter tömning tas den tomma boxen in igen. Lysrör kan inte sorteras i batteriboxen, de får lämnas på sortergård.


Plastminimizer för mjukplast - B. 12 cm, D. 12 cm, H. 23 cm

Minimizern förvaras inomhus. I plastminimizern packas mjukplast i 2-3-literspåsar. Minimizern gör att plasten komprimeras och tar mindre plats i FNI-kärlet. Mjukplasten slängs sedan i facket för plastförpackningar.

FAQ Fastighetsnära insamling

Vad är FNI?

FNI, Fastighetsnära insamling av förpackningar är ett källsorteringssystem där villaägaren sorterar sitt avfall direkt i kärlen istället för att åka till återvinningsstationen med det. För att kunna sortera har villaägaren två kärl med fyra fack i varje, kärl 1 och kärl 2. Kärl 1 töms varannan vecka. I det här kärlet läggs matavfall, restavfall, färgat glas och tidningar. Kärl 2 töms var fjärde vecka. Här läggs pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar. I en egen box läggs lampor och batterier, denna box töms vid behov.

Varför inför ni FNI?

Det är ett beslut som våra politiker har fattat med syfte att vi ska nå de miljömål som regeringen har fattat tillsammans med EU. I och med att man förenklar hushållens möjlighet att sortera ut materialet redan där avfallet uppstår ökar andelen material som återanvänds och antalet privatbilar som skall åka till återvinningstationerna minskar. På så vis minskar vi miljöbelastningen i vårt samhälle. Men framför allt visar erfarenheten från de kommuner som redan infört systemet att kunderna får en mycket uppskattad service.

Är det lagligt att införa FNI?

Ja, det finns inga legala hinder för att införa systemet.

Gäller det alla fastigheter i kommunen?

Erbjudandet om fastighetsnära insamling gäller i första skedet villor och tvåfamiljshus.

Vi bor i en fastighet med fler hushåll än två. Kan vi börja med FNI?

Vi kan erbjuda FNI med två sopkärl till fastigheter eller mindre samfälligheter med fler hushåll. I dagsläget har vi det på prov. Då blir det två sopkärl på vardera 660 l. Dessa kärl har samma indelning för de olika avfallsslagen och det är samma hämtningsintervaller.
Storlek på Kärl 1 - Matavfall 270 l, Restavfall 270 l, Färgade glasförpackningar 60 l och Tidningar/returpapper 60 l.
Storlek på Kärl 2 - Plastförpackningar 270 l, Pappersförpackningar 270 l, Ofärgade glasförpackningar 60 l och Metallförpackningar 60 l. 

Förfrågningar handläggs individuellt beroende på antal hushåll. Kostnaden för FNI med 660 l kärl är dubbel FNI-taxa.

FAQ Kärlen

Hur ofta töms kärlen?

Kärl 1, dvs det med facken som innehåller matavfall, restavfall, färgat glas och tidningar/returpapper töms varannan vecka. Kärl 2, dvs det med facken som innehåller pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgat glas och metallförpackningar töms var fjärde vecka. Boxen för lampor och batterier töms valfri vecka.

Hur stora är kärlen?

Det är två stycken kärl på 370 liter vardera. Bredd 80 cm, höjd 110 cm och djup 85,2 cm inklusive kärlinsatsen överst på kärlen.

Vad krävs det för utrymme om man vill ha kärlen utomhus eller göra en kärlfålla?

Räkna med bredden 170-180 cm för två kärl och byggmått djup 90-100 cm om kärlen ska stå jämte varandra. Rekommenderat byggmått på höjden är 115 cm. Kärlen ska stå på en stadig och stabil yta utan höga kanter för att underlätta hämtningen. Exempel på underlag kan vara plattor, betong, asfalt, trä eller liknande. De stora hjulen bör vara placerade utåt på hämtningsdagen, för att underlätta soptömningen.

Kan man få ett extra kärl om man till exempel har blöjbarn?

Ja, det går att få extra kärl mot ersättning enligt taxa.

Hur töms de nya kärlen?

Med sopbilar som är indelad i fyra fack. En bil tömmer kärl 1 och en annan bil tömmer kärl 2. Avfallet hålls isär och transporteras till en omlastningsstation i Tenhult.

Hur har ni valt kärlens indelning?

Kärlens indelning baseras på erfarenheter vårt testområde samt från de cirka 30 andra kommuner som har infört FNI tidigare.

Kan man få olika indelning på facken i kärlen?

Nej, det är en standardindelning på kärlen.

Kan man använda facken till något annat?

Nej.

Varför väljer ni sortering två stora kärl istället för optisk sortering i ett kärl?

Systemet med optisk sortering (system med olikfärgade påsar) används företrädesvis i kommuner som skiljer ut matavfall från hushållsavfallet. Matavfall och restavfall läggs i två olikfärgade påsar i samma kärl. Vissa kommuner har sex olikfärgade påsar för olika sorters avfall. Detta går sedan till en sorteringsanläggning som sorterar ut påsarna via optiskt ljus som känner av färgen på påsarna. Nackdelen med detta system är att felsorteringen blir stor och att detta ställer krav på att kunden har utrymme för sorteringen.

Systemet med fastighetsnära insamling (FNI) erbjuder kunden sortering av tio olika sorters avfall. Cirka 98% av det insamlade materialet går till återvinning och en mycket liten del blir felsorterat.

Hur undviker jag att det rinner in vatten i kärlen?

Lägg en bräda eller liknande under de stora hjulen så att kärlet tippar lite framåt.

Står kommunen för ev. kostnad vid ombyggnad av plats för kärlen?

Nej, varje fastighetsägare står för ev. kostnader om kärlplats behöver byggas om.

FAQ Abonnemanget

Kan man gå ur FNI senare?

Ja, det går att byta till de övriga abonnemangsformerna när man vill. En kostnad på 250 kr för kärlbyte tillkommer.

Kan verksamheter och företag ansluta sig till FNI?

Nej, inte via kommunens avfallshämtning. Däremot har de redan i dag möjlighet att teckna avtal med andra aktörer för att ha en fastighetsnära utsortering via dem.

Är det någon bindningstid till FNI?

Nej, du kan byta till andra abonnemangsformer om ditt behov ändras.

Kan vi dela FNI-kärl med grannen?

Ja, det går att dela på ett FNI-abonnemang. Varje hushåll betalar den fasta avgiften och man bestämmer sinsemellan vem fakturan ska gå till och hur den ska delas upp. Blankett "Anmälan om gemensam hämtning av hushållsavfall" hittar du under e-tjänster eller fås via kundtjänst på tfn 036- 17 19 00.

När börjar den nya FNI-taxan att gälla?

I samband med att FNI-kärlen ställts ut och att första soptömning sker ändras avfallstaxan.

Hur gör jag om jag vill byta till ett annat abonnemang än FNI?

Vill du byta från t.ex. abonnemang Osorterat avfall till abonnemang Sortera matavfall ringer du kundtjänst 036- 17 19 00. Det räknas som ett vanligt abonnemangsbyte.

FAQ Praktiska frågor

Blandas alla förpackningar i sopbilen?

Nej, bilen är indelad i fyra fack.

Var tar materialet vägen?

Allt material vi samlar in återanvänds. Glas tas till glasåtervinning, metallförpackningar blir nya metallprodukter, plastförpackningar blir nya plastförpackningar eller andra produkter, tidningar blir nya tidningar eller andra pappersprodukter och kartong blir nya pappersprodukter.

Hur ska jag sortera mitt avfall?

Ladda ner vår sopsorteringsapp för smartphones som heter "Sortera rätt med June avfall". Där finns en utförlig sorteringsguide. Inom kort kommer du även att hitta en sorteringsguide på vår hemsida.

Kommer återvinningsstationerna att försvinna när FNI införs?

Det är FTI - förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som äger och ansvarar för de drygt 40 återvinningsstationer som finns i kommunen. Det är möjligt att antalet kommer att glesas ut ifall behovet minskar, men sådana beslut ligger på FTI.

FAQ Miljönyttan

Hur kan det bli bättre för miljön när ni kommer oftare?

Visst är det så att vi kommer att hämta två kärl hos er istället för ett. Men det blir ändå mindre påfrestning för miljön än om varje hushåll skulle köra fram och tillbaka med en bil till återvinningstationen med sina förpackningar.

Vad är miljövinsterna?

Med FNI så kommer utsorteringen av förpackningar att bli både lättare och bättre. Förpackningsmaterial och glas går tillbaka till återvinning istället för att gå till förbränning och det blir färre bilresor till och från återvinningsstationer eller sortergårdar.