g_translate
Juneavfalls logotyp
Ett avfallskärl står framför en grå sommarstuga

Fritidshus

Äger du en sommarstuga? Då hittar du information om abonnemang, taxor och tömningsdagar här.

Abonnemang

Du kan välja mellan tre olika abonnemang och den består av en fast avgift och en rörlig avgift. Har du sommarstuga i Habo eller Mullsjö kommuner får du göra ett nytt abonnemangsval under 2018.

Väljer du att sortera matavfall får du ett nytt kärl av oss och du betalar för tömning varannan vecka. Kärlet är 370 liter och innehåller en vägg som gör att ditt matavfall och restavfall aldrig blandas. Kontakta oss om du har frågor eller om du vill ändra abonnemang.

Ställ ut kärlet till klockan 06.00

Kontrollera att du har ett tillräckligt stort kärl så att det inte blir överfullt. Locket måste gå att stänga och kärlet ska stå klart för att bli tömt klockan 06.00 på tömningsdagen. Vägen ska vara farbar och fri från uthängande grenar och buskar.

Observera att under veckor med helgdagar kan tömningsdagen tillfälligt ändras. Schema över dessa tillfällen hittar du här.

Fritidshus i Jönköpings kommun

Gäller från  2018-01-01

Fast avgift

Den fasta avgiften betalas av alla och tas ut per hushåll. I den fasta avgiften ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.
 
Den fasta avgiften för 2018 är 815 kr/år för hushåll i en fritidsbostad.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften består av kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av tömningsintervall och avståndsklass.

Du räknar ut din taxa genom att lägga ihop den rörliga avgiften med den fasta.

Avståndsklasser

Avståndsklass 1 - Kärlet står inte bakom grind, dörr eller hinder och inom 3 meter från tomtgräns.
Avståndsklass 2 - Kärlet står bakom hinder eller inom 10 meter från tomtgräns.
Avståndsklass 3 - Kärlet står mellan 10 och 20 meter från tomtgräns.

 

Abonnemang Sortera matavfall (tömning varannan vecka)

Avståndsklass

1

2

3

Rörlig avgift, 370 liters kärl

485 kr

985 kr

1 485 kr

+ Fast avgift

815 kr

815 kr

815 kr

Total kostnad, inkl moms

1300 kr

1800 kr

2300 kr

 

Abonnemang Hemkompostera* (tömning varannan vecka)

Avståndsklass

1

2

3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

845 kr

1345 kr

1845 kr

+ Fast avgift

815 kr

815 kr

815 kr

Total kostnad, inkl moms

1660 kr

2160 kr

2660 kr


 

Abonnemang Hemkompostera* (tömning var fjärde vecka)

Avståndsklass

1

2

3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

360 kr

610 kr

860 kr

+ Fast avgift

815 kr

815 kr

815 kr

Total kostnad, inkl moms

1175 kr

1425 kr

1675 kr

* Hemkompostering i godkänd behållare krävs.

Abonnemang Osorterat avfall (tömning varannan vecka)

Avståndsklass

1

2

3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

845 kr

1345 kr

1845 kr

+ Fast avgift

815 kr

815 kr

815 kr

Total kostnad, inkl moms

1660 kr

2160 kr

2660 kr

 

Fritidshus i Habo kommun

Gäller från  2018-01-01. Taxorna ändras under hösten 2018 och då gäller Jönköpings kommuns taxor.


Kärlstorlek 80 liter: 732,50 kronor
Kärlstorlek 140 liter: 926,25 kronor
Kärlstorlek 240 liter: 1 247,50 kronor

Fritidshus i Mullsjö kommun

Gäller från  2018-01-01. Taxorna ändras under våren 2018 och då gäller Jönköpings kommuns taxor.

Fritidshus Mullsjö kommun

Kärlstorlek

Tömningsintervall

Fast avgift

Rörlig avgift

Totalt

190 liter

varannan vecka

875 kr

850 kr

1725 kr

190 liter

var 4:e vecka

875 kr

300 kr

1175 kr

370 liter

varannan vecka

875 kr

2125 kr

3000 kr

 

Tömningsdagar för fritidshus

Under sommaren 2018 tömmer vi avfall, i sommarstugor, och latrin under perioden 14 maj till 28 september. 

Under våren kommer du hitta tömningsdagarna här.