g_translate
Juneavfalls logotyp
En grön utedassdörr med ett stort rött hjärta på

Latrin

Latrin hämtas var fjortonde dag, så är bestämmelserna. Undantag kan beviljas av miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Latrinhämtning

Latrinhämtningen är kostsam och dessutom dålig ur arbetsmiljösynpunkt. Det finns andra sätt att själv ta hand om sitt latrin, men det krävs en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun för att få ta hand om sitt latrinavfall själv.

Om bestämmelserna för hämtning av latrin inte passar dig, kan du ansöka om undantag.

 Du kan ansöka om:

  • befrielse från latrinhämtning
  • eget omhändertagande latrin

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bevilja dispens upp till max fem år. Bakgrunden är att förändringar kan ske hos sökanden och i bestämmelser som reglerar avfallshantering lokalt och nationellt. Miljö- och hälsoskyddskontoret debiterar alltid en handläggningsavgift enligt taxan kommunfullmäktige har fastställt.

Latrinhämtning i Jönköpings kommun

Taxorna gäller från och med 2018-01-01 för Jönköpings kommun.

Latrinhämtning, permanenta bostäder (Utställt vid vägen)

Hämtningsintervall

Pris

Varannan vecka

12 375 kr

 

Latrinhämtning, fritidsbostäder. Hämtning 14 maj - 28 september

Hämtningsintervall

Pris

Varannan vecka

4 950 kr

Hämtning var fjärde vecka

 

2 750 kr

 Inkl moms och engångskärl. Fyllt kärl får ej väga mer än 15 kg.

Latrinhämtning i Habo kommun

Taxorna gäller från och med 2018-01-01 för Habo kommun. Från och med 2019 blir taxorna gemensamma för alla tre kommuner.

Latrinhämtning i fritidsboende, 9 latrinkärl per säsong:1 608,75 kronor

Vi hämtar mellan 14 maj och 28 september.

Latrinhämtning i Mullsjö kommun

Taxorna gäller från och med 2018-01-01 för Mullsjö kommun. Från och med 2019 blir taxorna gemensamma för alla tre kommuner.

Latrintaxa Mullsjö kommun 14 maj-28 september

Boende

Hämtningsintervall

Pris, inkl moms

Permanent

varannan vecka

4660 kr

Permanent

månadshämtning

1930 kr

Fritidshus

9 ggr/säsong

2080 kr

Fritidshus

4 ggr/säsong

 

1280 kr

 

Hämtningsdagar för fritidshus

Under sommaren 2018 tömmer vi avfall, i sommarstugor, och latrin under perioden 14 maj till 28 september.

Kärlet ska stå väl synligt och vara utställt senast kl 06.00 på tömningsdagen. Vägen ska vara farbar och fri från uthängande grenar och buskar. Fyllt latrinkärl får inte väga mer än 15 kg. Efter att vi hämtat ditt latrinkärl töms det. Sätt därför ingen plastpåse inuti latrinkärlet då det orsakar stopp vid tömning.

Observera att under veckor med helgdagar kan tömningsdagen tillfälligt ändras. Schema över dessa tillfällen hittar du här.

 Här kommer vi under våren lägga upp schema när vi hämtar latrin hos dig.