g_translate
Juneavfalls logotyp
Slamchauffören tömmer en slambrunn i en trädgård hos en villaägare

Slam

Slamsugningsbilen kommer minst en gång om året, så är bestämmelserna. Undantag kan beviljas av miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Taxorna gäller från och med 2018-01-01 och gäller för Jönköpings, Habo och Mullsjö kommun.

Tömning av sluten tank, trekammarbrunn eller liknande

Storlek på

avloppsanläggning i m3

Schemalagd

tömning

Tömning efter

beställning

0 - 1,5

795 kr

1695 kr

1,6 - 4,0

1235 kr

2135 kr

4,1 - 7,0

1825 kr

2725 kr

>7,0m3

320 kr/m3

Fast avg. 900 kr plus

320 kr/m3

 

Tömning efter beställning

Tömning av enskilda avlopp som görs efter beställning debiteras enligt taxan ”tömning efter beställning”. Tömning sker då normalt inom 7 dagar.

Behöver du akuttömning efter ordinarie arbetstid, ring telefonnummer 036-10 50 00. Akut tömning, inom 24 timmar kostar 3100 kr + priset för schemalagd tömning. (Se tabellen ovan.)

Där kunden har ansvar för framkomligheten till avloppsanläggningen, men tömning ej har kunnat utföras på grund av hinder, tas en framkörningsavgift ut av 430 kr.

För avloppsanläggningar som betjänar flera fastigheter uttages en kostnad av 860 kr per anslutet hushåll.

Vid avstånd tömningsbilen – slambrunnen som överstiger 25 m tillkommer en extra avgift för slangdragning.

Avstånd 25-50 m, 340 kr per tömning.
Avstånd över 50 m, 680 kr per tömning.

Du kan ansöka om dispens

Vill du ha längre tömningsintervall av ditt slam, eller vill du ta hand om det själv, krävs en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

 Du kan ansöka om:

  • uppehåll, förlängt hämtningsintervall av slam
  • eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bevilja dispens upp till max fem år. Bakgrunden är att förändringar kan ske hos sökanden och i bestämmelser som reglerar avfallshantering lokalt och nationellt. Miljö- och hälsoskyddskontoret debiterar alltid en handläggningsavgift enligt taxan kommunfullmäktige har fastställt.