Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Aktuellt arkiv


  • Vi hjälper Europa minska avfallet
    EU-projektet ”Europa minskar avfallet” ordnar aktiviteter runt om i hela EU under perioden 16-24 november, 2019. Projektet sprider kunskap om hur vi kan förebygga att avfall uppkommer och att vi behöver minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Årets huvudtema handlar om textilkonsumtion och textilavfall.
    Europa minskar avfallet arrangeras för elfte året i rad. Av de över 11 000 registrerade aktiviteternar finns en som är vår
    Sopkvastarmé på turné
    Här kan...