Juneavfalls logotyp

Trycksaker

Här hittar du vår avfallsfolder på svenska och vår sorteringsguide på olika språk. De är sparade i pdf-format som du kan ladda ner och läsa på skärmen, skriva ut på papper eller spara digitalt.

Avfall 2020

Avfall 2020 är en folder med information om sortergårdar, öppettider, taxor och ändrade tömningsdagar under året. I år delas inte foldern ut till hushållen. Just nu ser vi över öppettiderna på sortergårdarna. När det arbetet är klart kommer vi att uppdatera dem i foldern.

Sorteringsguider på olika språk

Här hittar du en enkel sorteringsguide hur du sorterar matavfall, restavfall och förpackningar. Guiden är i A4-format och det är enkelt att skriva ut och sätta upp den. Den är också översatt till arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, engelska, finska och somaliska.