Juneavfalls logotyp
Flaskor och burkar i glas.

Glashämtning för flerbostadshus

Vi erbjuder hämtning av glas från verksamheter och flerbostadshus. Det gäller våra kunder som till exempel har restaurang, bostads- eller hyresrättsförening.

Vi erbjuder olika hämtningsintervaller och hämtar både inom- och utomhus. Vi ger förslag på vilka insatser som behövs och vilken utrustning och sorteringsnivå som passar.

Våra miljö- och avfallsrådgivare hjälper er att hitta lämpligt abonnemang.

Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att det sker någon försämring av kvaliteten.Vi hämtar det hos er och lämnar det till återvinning. Därefter sorteras det för att sedan bli ny råvara.

Önskar ni hämtning av glas?

Välkommen att kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare på telefon 036-171905 eller 036-171906
Du kan också nå dem via e-post tekniker@juneavfall.se