Juneavfalls logotyp
Flaskor och burkar i glas.

Glashämtning för flerbostadshus

Här hittar du taxor för hämtning av glas från verksamheter och flerbostadshus.

Avgifter för hämtning av glas

Lägst avgift för hämtning har kärl som står utomhus vid farbar väg. Kärl som står inomhus (soprum) har högre hämtavgift.

Glashämtning, pris per år (kärlstorlek 190 liter och 307 liter)


Utomhus

pris/kärl och år

Inomhus

pris/kärl och år

Töms en gång/månad

390 kr

585 kr

Töms varannan vecka

780 kr

1 170 kr

Töms varje vecka

1 560 kr

2 340 kr

Töms två gånger/vecka

3 120 kr

4 680 kr