Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Hämtning av grovavfall i flerbostadshus

Om du behöver hjälp att transportera hyresgästernas grovavfall kan du beställa hämtning. Väljer du att anlita en av oss godkänd avfallsentreprenör betalar du aldrig mer än vår maxtaxa i avfallstaxan.

Som fastighetsägare till flerbostadshus ska du ge hyresgästen möjlighet att lämna sitt grovavfall i närheten av sin bostad. Det kan till exempel vara ett rum för grovavfall eller genom att hyra en tillfällig container.

Det här är grovavfall

Grovavfall kallar vi det avfall från hushållen som är för tungt, skrymmande eller som har andra egenskaper som gör det olämpligt att lämna tillsammans med det vardagliga hushållsavfallet, till exempel trasiga saker som möbler, cyklar, leksaker, mattor med mera.

Det här är grovavfall

Hämtning av grovavfall

Hyresgästernas grovavfall ingår i vårt kommunala ansvar. När du beställer hämtning av godkänd entreprenör vet du att grovavfallet tas om hand enligt våra villkor och att avgiften aldrig överstiger vår maxtaxa.

Avgiften består av transportavgifter för utställning och hemtagning av container/kärl, hyra av container/kärl och behandlingsavgifter för grovavfall.

Här hittar du

Godkända avfallsentreprenörer 

Avfallstaxa