Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Matavfall och restavfall.

Osorterat mat- och restavfall upphör

Från och med 2024 ska alla sortera ut matavfall för sig och restavfall för sig i anslutning till fastigheten.

Det innebär att abonnemanget osorterat mat- och restavfall upphör under 2024.

Du som idag har osorterat mat- och restavfall behöver byta abonnemang. Vi ber dig därför kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare.

Tips! Byt abonnemang redan nu. Osorterat mat- och restavfall är det dyraste abonnemanget.

radgivare@juneavfall.se