Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En sopbil i ett flerbostadsområde.

Taxor och abonnemang för flerfamiljshus och verksamheter

Du som äger en flerfamiljsfastighet, bor i en samfällighet eller driver en verksamhet kan välja mellan olika avfallsabonnemang. Saknar du abonnemang idag eller vill du ha ett annat? Välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Hitta rätt abonnemang

Enligt lagen ska alla som äger en flerfamiljsfastighet eller driver en verksamhet med hushållsliknande avfall i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö – ha ett abonnemang hos oss.

Men det är du som äger, eller sitter i styrelsen som bestämmer hur det ska sorteras i fastigheten. Innan du bestämmer hur sorteringen ska gå till finns det en del saker att tänka på, saker som vi gärna hjälper dig med.

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt abonnemang med lämpligaste sorteringsform. Du får även råd om du tänker bygga soprum eller ska göra plats för sopkärl på gården. 

Leveranstid

Vi räknar med att leverera inom en vecka.

Ändra abonnemang

Om verksamhetens behov av soptömning har förändrats kan vi justera tiden mellan hämtningstillfällena. Det innebär att avfallet hämtas med ett nytt intervall och att taxan ändras

Önskar du byta tjänst till annat hämtningsintervall?

Kontakta någon av våra miljö- och avfallsrådgivare. Den nya tjänsten börjar gälla inom 30 dagar efter det att vi registrerat er ansökan.

Ansök om uppehåll i hämtningen

Om du ska stänga verksamheten under en tid, kan du ansöka om uppehåll i hämtningen. Vi kan bevilja för en period om minst sex månader och maximalt två år. Kontakta oss. Vi behöver din ansökan senast sex veckor innan uppehållsperioden börjar.

Önskar du ännu längre uppehåll, eller fler på varandra följande uppehåll?
Ansök om dispens hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.

Anmälan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 39 § RHO Pdf, 208.4 kB.

Kontaktuppgifter miljö- och avfallsrådgivare

E-post radgivare@juneavfall.se

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan för 2023 – med aktuella avgifter för din sophämtning.

Avfallstaxa