Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Vackert äldre fönster med spetsgardiner.

Taxor och abonnemang fritidshus

Har du en sommarstuga? Här hittar du information om olika abonnemang och kostnader för hushållsavfall. Sommaren 2020 tömmer vi från vecka 19 till vecka 38.

Abonnemang

Du kan välja mellan tre olika abonnemang; Sortera mat- och restavfall (SM), Osorterat hushållsavfall och Hemkompostera. Samtliga består av en fast avgift och en rörlig avgift.

Kärl för fritidshus töms sammanlagt tio gånger under perioden maj till september. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) lämnar du till en återvinningsstation. Kontrollera att du har ett tillräckligt stort kärl så att det inte blir överfullt. Locket måste gå att stänga och kärlet ska stå klart för att bli tömt klockan 6 på tömningsdagen. Vägen ska vara farbar och fri från uthängande grenar och buskar.

Sortera mat- och restavfall, SM

Du betalar för tömning varannan vecka. Kärlet är 370 liter och innehåller en vägg som gör att ditt matavfall och restavfall aldrig blandas. Kontakta oss om du har frågor eller vill ändra abonnemang. Använd de bruna matavfallspåsarna som du får av oss (eller som du hämtar vid sortergård/matbutik).

Abonnemang: Osorterat hushållsavfall

Abonnemanget innebär att du slänger matavfallet i samma kärl som restavfallet. Släng inte tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast). De ska lämnas till en återvinningsstation. Detta avfallsabonnemang är sämst för miljön därför ger det högst avgift då vi har en miljöstyrande taxa.

Hemkompostera

Avfallskärlet rymmer 190 liter och här ska endast restavfall lämnas. Restavfall är det som blir över när du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall. Exempel på restavfall är blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bindor, toalettborstar, bomullstops med mera. Matavfallet lägger du i din kompost. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) tillhör inte restavfall. De ska lämnas till en återvinningsstation. Kärlet med restavfall tömmer vi varannan vecka om du inte ansökt om förlängt hämtningsintervall, till var fjärde vecka.

Innan du tecknar abonnemang hos oss ska du anmäla din planerade hemkompostering och eventuell förlängning av hämtningsintervall, till Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.

Taxa fritidshus

Gäller från  2020-01-01. Priserna är inklusive moms.

Fast avgift

Den fasta avgiften betalas av alla och tas ut per fritidshus. I den fasta avgiften ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.
 
Den fasta avgiften för 2020 är 895 kr/år för hushåll i en fritidshus.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften består av kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av tömningsintervall och avståndsklass.

Du räknar ut din taxa genom att lägga ihop den rörliga avgiften med den fasta.

Avståndsklasser
Avstånd 1: Kärlet står fritt från hinder inom 3 meter från farbar väg.
Avstånd 2: Kärlet står fritt från hinder mellan 3 och 10 meter från farbar väg.
Avstånd 3: Kärlet står fritt från hinder inom 10 och 20 meter från farbar väg.

Abonnemang: Sortera mat- och restavfall (tömning varannan vecka)

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 370 liters kärl

515 kr

1045 kr

1575 kr

+ Fast avgift

895 kr

895 kr

895 kr

Summa inklusive moms

1410 kr

1940 kr

2470 kr


Abonnemang: Osorterat hushållsavfall (tömning varannan vecka)

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

900 kr

1430 kr

1960 kr

+ Fast avgift

895 kr

895 kr

895 kr

Summa inklusive moms

1795 kr

2325 kr

2855 kr

Abonnemang: Hemkompostera (tömning av restavfall varannan vecka)

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

900 kr

1430 kr

1960 kr

+ Fast avgift

875 kr

895 kr

895 kr

Summa inklusive moms

1 795 kr

2325 kr

2855 kr


Abonnemang: Hemkompostera (tömning av restavfall var fjärde vecka)

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

385 kr

650 kr

915 kr

+ Fast avgift

895 kr

895 kr

895 kr

Summa inklusive moms

1 280 kr

1 545 kr

1 810 kr