Juneavfalls logotyp
Plommon och en kratta.

Trädgårdsavfall

Hämtning av trädgårdsavfall är en tjänst till dig som bor i villa/småhus i Jönköpings kommun. Vi hämtar ditt trädgårdsavfall varannan vecka under veckorna 16–45. Vi hämtar allt från gräsklipp, ris och ogräs till löv och fallfrukt. OBS! Stenar hör inte hemma i komposten då de förstör komposten, kärlet och bilen.

Du kan lämna själv till sortergård eller Klämmestorps storkompost

Har du möjlighet att kompostera trädgårdsavfallet själv blir det ett fint näringstillskott för jorden. Det behövs inga tillstånd och du blir självförsörjande på näringsämnen till rabatter och odlingar. Du som inte kan eller vill kompostera själv kan kostnadsfritt lämna ditt trädgårdsavfall till någon av kommunernas sortergårdar eller till Klämmestorps storkompost i Jönköping. Det är kostnadsfritt.

Se upp med invasiva växter

Vissa växter hör inte hemma i vår natur. De hotar att ta över och kväva andra arter. De får inte slängas i bland trädgårdsavfallet på sortergården utan ska slängas bland brännbart men då förpackade i plastsäckar. Vi berättar mer om denna hantering på en annan sida här på webben. Du hittar länk längst ner på denna sidan.

Vi kan hämta ditt trädgårdsavfall om du bor i Jönköpings kommun

Vill du inte köra trädgårdsavfallet själv kan du låta oss hämta det. Du kan välja mellan två olika storlekar på kärlet. Vi hämtar ditt trädgårdsavfall varannan vecka under perioden vecka 16–45.

Kärlstorlek och priser, inklusive moms, för 2019 :
190 liter, 615 kr/år
370 liter, 715 kr/år

Vad vi hämtar

Trädgårdsavfall är allt komposterbart som uppkommer vid normal skötsel av din trädgård, till exempel löv, gräs, fallfrukt, egenodlade grönsaker, kvistar och mindre grenar. Grövre grenar ska ej läggas i kärlet. Locket ska gå att stänga när vi tömmer kärlet. 190-liters kärlet får inte väga mer än 40 kg och 370-liters kärlet ej mer än 75 kg. Vi tar inte med trädgårdsavfall som ligger utanför kärlet.

Fallfrukt

Fallfrukt får läggas i trädgårdsavfallskärlet men tänk på att maxvikten på kärlet är 75 kg och en 10-litershink med äpplen väger cirka 8 kg.

Detta får du inte lägga i kärlet för trädgårdsavfall

Tänk på att inte lägga något trädgårdsavfall i plastpåsar, allt ska ligga löst i kärlet. Du kan inte heller lägga med emballage, större stubbar, stenar, grus, jord, kattsand, kutterspån från djurburar eller hundbajs. Såklart får du inte heller lägga okomposterbara material i kärlet.

Vad händer med det insamlade materialet?

Trädgårdsavfallet vi samlar in körs till Jönköpings kommuns jordsortering på Klämmestorp där det komposteras. Av detta blir det sedan matjord.

Beställ hämtning av trädgårdsavfall

Logga in på Mina sidor (via bankID eller fakturanummer) och gör din beställning. Du kan också anmäla dig via kundtjänst, telefonnummer 036-17 19 00. Se länk nedan.

OBS! Du som redan har tjänsten behöver inte göra en ny anmälan.

Sök din tömningsdag

Skriv in din adress och tryck på "ladda ner" för att se alla dina tömningstillfällen.