Juneavfalls logotyp
En person i safarihatt och gul väst framför en grön container. Flera personer står och lyssnar på personen.

600 elever på sortergårdssafari

Vilka är sortergårdens ”the Big Five”? Nu inleder June Avfall & Miljö sortergårdssafari där närmare 600 mellanstadieelever kommer gå på jakt efter sortergårdens fem farligaste fraktioner.

I Afrika kallade storviltsjägarna lejon, leoparder, elefanter, noshörningar och bufflar för ”the Big Five”. Det handlade inte om djurens storlek, utan om hur svårt det var att fälla dem och vilken fara jägarna utsatte sig för under jakten. På sortergården finns också fem extra farliga och svårhanterliga, inte djur, men väl fraktioner. De är: farligt avfall, restavfall, isolering, elavfall och metaller.

– I vårt förebyggande miljöarbete vill vi generera kunskap och engagemang hos barn och unga. Vi vill rusta dem för ett hållbart samhälle och satsar därför på miljöpedagogik. Sverige har antagit ett avfallsförebyggande program och det är vi glada och stolta över att få bidra till, säger Daniela Hammer, VD på June Avfall & Miljö.

Intresset för sortergårdssafari är stort. Alla vårens lektionstillfällen är fullbokade och endast ett fåtal lektioner finns kvar till hösten. June Avfall & Miljö räknar med att sammanlagt 600 elever kommer delta under 2019.

Marlene Svensson, miljö– och avfallspedagog, agerar guide under safarin. Hon förklarar varför June Avfall & Miljö bjudit in elever till sortergårdssafari:
– Vi vill visa dem hur källsortering, återvinning, avfall och kretslopp kan förbättra vår miljö. Ett riktigt besök kan öka elevernas förståelse för vilka enorma mängder avfall vi hanterar varje dag.

– Barnen är framtiden, säger Marlene Svensson. De är kloka och vill både lära och göra rätt. De hjälper oss sprida kunskap om miljö- och avfallshantering som kan påverka vårt beteende i positiv miljöriktning.

Kontakt
Marlene Svensson, miljö- och avfallspedagog
telefon 036-17 19 13, e-post marlene.svensson@juneavfall.se
Annica Ekberg, marknadschef
telefon 036-17 19 10, e-post annica.ekberg@juneavfall.se

Fakta
June Avfall & Miljö AB är ett kommunägt bolag som ägs tillsammans av kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö. Bolaget bildades 1 januari 2018 och sköter bland annat kommunernas sophämtning, slamtömning och elva sortergårdar. Bolaget arbetar också med förebyggande miljöarbete bland annat tillsammans med den unga generationen.