g_translate
Juneavfalls logotyp

Renhållningsordning, avfallsplan med föreskrifter

June Avfall & Miljö har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. Du är välkommen att lämna synpunkter!

Renhållningsordningen består av en avfallsplan som gäller 2019-2022 samt lokala föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanens syfte är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för avfallshanteringen i kommunerna. Planen innehåller bland annat övergripande och detaljerade mål som utgår från den nationella avfallstrappan.

De övergripande målen är:

  1. Minska avfallets mängd och farlighet
  2. Lätt att göra rätt
  3. Avfall som en resurs
  4. Minska miljöpåverkan från avfallsverksamhet
  5. Minska nedskräpning

De lokala föreskrifterna för avfallshanteringen utgör den rättsliga grunden i det dagliga arbetet för June Avfall & Miljö:s verksamhet.

Vi vill gärna ha dina synpunkter!

Skicka dina synpunkter senast 30 september 2018 på e-post till info@juneavfall.se eller brev till June Avfall & Miljö AB, Box 659, 551 19 JÖNKÖPING.
Märk e-post eller brev med ”Renhållningsordning”.