Juneavfalls logotyp

Uppskov, ändringar och uppehåll

Har er verksamhet svårt att betala fakturan på grund av coronapandemin? Har er mängd avfall minskat? Det kanske underlättar om ni begär uppskov med betalningen, ändrar avfallsabonnemang eller gör uppehåll i hämtningen.

Uppskov med fakturan

Hårt drabbade företag och föreningar har möjlighet att få uppskov med betalningen.

Vi prioriterar främst nedanstående kategorier av företag och föreningar:

  • Restauranger
  • Hotell
  • Mindre butiker
  • Idrottsföreningar

Reglerna gäller enbart nya fakturor med förfallodag från och med 17 mars 2020. Om ni begär, gäller uppskovet till den 30 april 2020. Lämna er begäran till Kundfodringsenheten.

Kundfordringsenheten, Jönköpings kommun, telefon 036-10 60 50, e-post kund@jonkoping.se

Ändra abonnemang

Om verksamhetens behov av soptömning har förändrats kan vi justera tiden mellan hämtningstillfällena. Denna ändring av abonnemanget innebär att avfallet hämtas med ett nytt intervall och att taxan ändras.

Önskar ni ändra abonnemang?
Kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare. Den nya tjänsten börjar gälla inom 30 dagar efter det att vi registrerat er ansökan.

Ansök om uppehåll i hämtningen

Om ni ska stänga er verksamhet under en tid, kan ni ansöka om uppehåll i hämtningen. Vi kan bevilja för en period om minst tre månader och upp till ett år. Kontakta oss. Vi behöver er ansökan senast fyra veckor före uppehållsperiodens början.

Kontaktuppgifter till miljö- och avfallsrådgivare
Skicka e-post till våra miljö- och avfallsrådgivare så kontaktar någon av dem dig tekniker@juneavfall.se eller ring Jan 036-17 19 06 eller Magnus 036-17 19 05.

Önskar ni ännu längre uppehåll, eller fler på varandra följande uppehåll?

Ansök om dispens hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.