Juneavfalls logotyp
Elva befolkade kvastar.

Sopkvastarmé på turné

Våren 2019 skapade1 341 mellanstadieelever från Jönköpings kommun en fredlig sopkvastarmé tillsammans med June Avfall & Miljö.

Med hjälp av återvunna förpackningar och grovavfall befolkade vi över hundra kvastar. Kvastsoldaterna bildade en armé som vi ställde ut i en rondell i Jönköping för att på ett humoristiskt sätt påminna invånarna om vikten av att återvinna och förebygga avfall.

Sopkvastarmén turnerar

Nu har armén splittrats. Tre plutorner, med elva kvastsoldater i varje, har flyttat in på Elmia som är ett av Nordens ledande mässföretag. Där står de i givakt för alla mässbesökare. Här stannar de fram till hösten 2020.

Vill du ha besök av sopkvastarmén?

Vi har fortfarande några plutoner som är lediga.
Hör av dig till Marlene Svensson, miljö- och avfallspedagog
telefon 0730-692542, 036-171913, e-post marlene.svensson@juneavfall.se