Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Tillsammans med våra kommuninvånare i Habo, Jönköping och Mullsjö, tar vi hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt – från avfall till resurs!

Aktuellt

Till sortergårdarna och dess öppettider

Nya avfallsföreskrifter – förslag

Inom kort kommer du att kunna läsa vårt förslag till nya föreskrifter för avfallshantering i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.

Välkommen till sortergården

Till våra elva sortergårdar lämnar du grovavfall, elavfall och farligt avfall. Några gårdar har prylbod dit du lämnar begagnade saker. I Jönköping har vi en byggbod där vi tar emot användbart byggmaterial som någon annan kan få glädje av.

Sortergårdar och öppettider

Flygbild över en sortergård där gröna containrar är synliga.

Frågor & svar

Ställ din fråga i kundforumet.
Kanske finns svaret redan där om någon annan ställt samma fråga.