Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Glasförpackningar i en container.

Återvinningsstationer

Du som är privatperson kan lämna dina förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas till återvinningsstation, ÅVS. Förpackningarna ska sorteras så att de kan återvinnas och användas på nytt. Här får du veta mer om vad som gäller.

Enligt svensk lag ska allt förpackningsavfall sorteras och lämnas till återvinning. Du som är privatperson lämnar dina förpackningar antingen på en återvinningsstation, ÅVS, eller vid bostaden om du har fastighetsnära insamling, det vill säga att du sorterar och lämnar förpackningar i eller intill din bostad.

Detta får du lämna

På återvinningsstationen tar vi emot förpackningar av papper, metall, plast, färgat- och ofärgat glas. Vi tar även emot tidningar, textiler och mindre batterier. Allt avfall lämnar vi vidare till olika återvinningsanläggningar som är specialiserade på att hantera de olika materialen.

Det här är däremot förbjudet

Har du annat avfall, till exempel bilbatterier, lampor, porslin, stora hinkar, leksaker med mera? Då ska du besöka en sortergård. Mat- och restavfall ska du sortera och lämna hemma i dina avfallskärl.

Hitta närmaste återvinningsstation på Sopor.nu

Du hittar alla återvinningsstationer på Sopor.nu. Där kan du se när den senast tömdes och när den ska tömmas nästa gång. Du kommer dessutom kunna se när den städades och när nästa städning är planerad. Sopor.nu är en avfallsportal som ingår i ett samarbetsprojekt inom avfallsbranschen. I portalen hittar du nästan alla återvinningsstationer i Sverige.

Säg till när det är fullt, halt eller skräpigt

Felanmäl återvinningsstationen via Sopor.nu Det kan vara en eller flera behållare som behöver tömmas. Stationen kan behöva städas eller sandas om det är halt.

Felanmäl digitalt

Nedanstående länk tar dig till Sopor.nu. Leta upp den station som felanmälan gäller och felanmäl.

Hitta återvinningen Länk till annan webbplats.

Felanmäl på återvinningsstationen

Skanna QR-koden som finns på återvinningsstationens info-skylt. QR-koden tar dig till Sopor.nu.

Vill du ha hälp med att felanmäla?

Kontakta vår kundtjänst via mejl info@juneavfall.se eller telefon 036-17 19 00
Vi behöver veta vilken station det gäller och vilket ärende du har. Kundtjänst har öppet vardagar 8–15.

Här lämnar företag förpackningsavfall

Du som har ett företag eller verksamhet ska också sortera och lämna ditt förpackningsavfall till återvinning. Du kan välja att anlita en privat avfallsentreprenör som driver ett marknadsdrivet system för återvinning, som är anmält till Naturvårdsverket. Om du har en samlokaliserad verksamhet som delar och använder samma kärl eller behållare som hushåll med fastighetsnära insamling, kan du be fastighetsägaren anmäla dig till kommunens insamlingssystem så får du dina förpackningar hämtade av dem.

Du kan också välja att lämna ditt förpackningsavfall utan kostnad på en mottagningsplats, eller anlita en transportör som ansvarar för att hämta, anmäla och transportera avfallet till en mottagningsplats. Producentansvarsorganisation Näringslivets Producentansvar ansvarar för alla Sveriges mottagningsplatser. Du hittar dem på organisationens webbplats

Hitta mottagningsplats Länk till annan webbplats.

Måste jag sortera och lämna förpackningar?

Ja. Alla ska enligt svensk lag lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. På så sätt sparar vi både på naturens resurser och energi eftersom vi använder materialen i förpackningarna och tidningarna flera gånger. Din insats är värdefull!

Vi ansvarar för återvinningsstationerna

Vi driver återvinningsstationerna (ÅVS) i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner.