Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sprayer, målarfärg, gas, olja och andra farliga produkter.

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor, djur och natur kallas farligt avfall, till exempel cancerogena, frätande eller giftiga ämnen. Farligt avfall ska lämnas till sortergård eller i vissa fall till Miljöhantering i Jönköping eller till privat avfallsentreprenör! Varje liten insats spelar roll! Minst 4 000 ton av hushållens farliga avfall hamnar fel – varje år. Det vill vi ändra på!

Produkter märkta med till exempel "Hälsoskadligt" eller "Förvaras oåtkomligt för barn" innehåller ofta farliga ämnen. Rester av dessa produkter måste samlas in, transporteras och tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Som privatperson kan du i de flesta fall vända dig till sortergården med ditt farliga avfall. Lämnar du verksamhetsavfall ska du istället vända dig till privat avfallsentreprenör. Det enda farliga avfall vi tar emot från företag är elavfall.

Innan du lämnar avfallet ...

När du lämnar farligt avfall på sortergården kan du behöva förpacka avfallet. Är det vätska ska den rymmas i en 5-literdunk. Kom också ihåg att skriva på alla förpackningar vad de innehåller. Lämna varje pryl (avfall) för sig – blanda aldrig!

Exempel på farligt avfall

Prylar med sladd eller batteri

 • Elavfall innehåller många olika material som kan återvinnas. De kan även innehålla farliga gifter.

Fyrverkerier

 • Alla explosiva ämnen, inklusive ammunition, lämnas till polisen.

Färg, lack, lim och träskyddsmedel

 • spackel
 • tapetklister
 • färg (även 0-märkt)

Sprayburkar

 • Sprayburkar (aerosoler, tryckbehållare) med eller utan innehåll. En sprayflaska som är helt tömd, så kallat pys-tom, lämnas också som farligt avfall på sortergården.

Lösningsmedel

 • thinner
 • lacknafta
 • förtunning
 • penseltvätt
 • aceton
 • terpentin
 • fotogen och liknande

Rengöringsmedel

 • ugnsrengöringsmedel
 • fläckborttagning
 • möbel- och golvpolish
 • medel att ta bort polish med och liknande
 • kaustiksoda och ammoniak är frätande liksom syror

Biltillbehör och bilvård

 • bilbatterier
 • bensin och spillolja
 • glykol
 • förbrukade oljefilter
 • motorolja och diesel
 • avfettningsmedel

Bekämpningsmedel

 • råttgift
 • insektsmedel
 • ogräsmedel och liknande

Kosmetika

 • Nagellack
 • Hårspray
 • Hårfärgningsmedel

Läkemedel, medicin

 • Lämna läkemedel och kanyler till ett apotek.

Vi tar inte emot asbest och eternit

Se vart du ska vända dig när det gäller asbest och eternit.

Asbest och eternit

Vem får lämna avfall på sortergårdarna?

På sortergårdarna får du som bor i småhus, fritidshus eller lägenhet (i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö) lämna ditt grovavfall. Tjänsten ingår i din renhållningsavgift (avfallstaxa).

Regler för verksamheter

Verksamhetsavfall ingår inte i avfallstaxan. Läs mer om vad som gäller för

Verksamhetsavfall på sortergården

Avlämningsintyg när du lämnar elavfall

Lämna till sortergård eller farligt avfall-bil

Sortergårdar som tar emot farligt avfall:

 • Bankeryd sortergård, Tallvägen
 • Gränna sortergård, Johan Werners gränd
 • Habo sortergård, Sibbabo
 • Huskvarna sortergård, Kungsängsvägen
 • Jönköping sortergård, Oskarshallsgatan
 • Kaxholmen sortergård, Vistakullevägen
 • Mullsjö sortergård, Borrgatan
 • Norrahammar sortergård, Torsvik
 • Visingsö sortergård, vägen mot Näs

Sortergårdarna är bemannade av utbildad personal. Du hittar öppettider under respektive sortergård.

Farligt avfall-bilen kommer till Bottnaryd och Tenhult

Eftersom vi inte tar emot farligt avfall på sortergården i Bottnaryd och Tenhult kommer farligt avfall-bilen till dessa sortergårdar vid ett par tillfällen per år. Som privatperson kan du lämna ditt farliga avfall till bilen. Här hittar du tiderna farligt avfall-bilen kommer.

Bottnaryd sortergård

Tenhult sortergård