Juneavfalls logotyp
Flygbild av Jönköpings sortergård.

Sortergårdar och öppettider

På våra elva sortergårdar kan du lämna grovavfall och elavfall. Farligt avfall kan du lämna till alla sortergårdar förutom dem i Bottnaryd och Tenhult. Några gårdar har prylbod där du kan lämna begagnade saker och i Jönköping kan du lämna användbart byggmaterial som någon annan kan få glädje av. Klicka på den sortergård du vill läsa mer om.

Sortergårdarna är bemannade med kunnig personal och de finns där för dig så tveka inte att fråga dem om du är osäker på i vilken container du ska slänga ditt avfall!

Ändrade öppettider vid jul och nyår

Alla sortergårdar är stängda 24, 25, 26 samt 31 december 2019. Den 1 och 6 januari 2020 är de också stängda.

Sortergårdarnas öppettider 2019


Mån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Bankeryd sortergård
Tallvägen

12-19


12-19

12-19


9-15

10-14*

Bottnaryd sortergård
Industrigatan15-199-15


Gränna sortergård
Johan Werners gränd

12-19


12-199-15


Habo sortergård
f.d. Sibbabo


12-19


12-19


9-15


Huskvarna sortergård
Kungsängsvägen

8-19

8-19

8-19

8-19

8-16

9-16

10-14*

Jönköping sortergård
Returvägen

8-19

8-19

8-19

8-19

8-16

9-16

10-14*

Kaxholmen sortergård
Vistakullevägen


12-19


12-19


9-15


Mullsjö sortergård
Borrgatan

12-19


12-199-15


Tenhult sortergård
Tegelvägen

12-19


12-199-15


Torsvik sortergård
Betavägen


12-198-16

9-15


Visingsö sortergård
vägen mot Näs


14-19
9-13


* Öppet på söndagar till och med 27 oktober 2019. Därefter gäller vintertid och då har vi stängt även på söndagar. Söndagsöppet gäller i Bankeryd, Huskvarna och Jönköping.

Vad händer med ditt grovavfall?

Det mesta av det som du lämnar till sortergården kan återvinnas. Vi tar hand om grovavfallet på ett miljömässigt sätt innan vi förpackar och skickar det vidare till specialiserade återvinningsanläggningar.

På återvinningsanläggningarna tar de hand om materialen. Rent trä blir till el och värme, medan metallskrot blir ny råvara. Jord, sten, tegel och betong krossas innan de används som täckningsmaterial på deponier eller som bottenlager vid bland annat vägbyggen. Många fler produkter återvinns till exempel plastmöbler, wellpapp och gips.

Är det någon särskild produkt du vill veta mer om? Sök i vår gratis-app ”Sortera rätt” som vi berättar mer om på denna sidan Sorteringsguide/Appen

Vem får lämna avfall på sortergårdarna?

På sortergårdarna får kommunernas hushåll lämna sitt grovavfall utan extra kostnad, det täcks av den fasta avgift som varje hushåll betalar via avfallstaxan. Har du ett företag eller verksamhet kan du köpa ett sortergårdskort. Se länk längre ner på sidan.

Förbjudna fordon

OBS! Fordon över 3,5 ton får av utrymmesskäl inte besöka sortergårdarna. Det är dock förbjudet att köra in med traktorer på gårdarna, oavsett vikt på traktorn. Beställ sortergårdskort via länken längst ner på sidan.

Sortergård eller återvinningscentral

Vi har valt att använda ordet sortergård istället för återvinningscentral, ÅVC, som många andra kommuner använder. Tjänsterna är lika.

Hjärtstartare

Vi har hjärtstartare på alla våra sortergårdar.