Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Utanför flerbostadshuset står sopkärlen på rad.

Hyresgästernas avfall

Här får du som äger flerbostadshus veta hur du ska hantera olika typer av avfall från de boende och vilka du ska anlita för att ta hand om det.

Du som har ett flerbostadshus ansvarar för att avfallet från hushållen i din fastighet hämtas av företag som har behörighet att hantera och transportera avfallet. Vilka du får anlita beror på vad det är för sorts avfall.

Gäller det avfall som uppstår inom den egna verksamheten, till exempel när du renoverar fastigheten och likaså om du hyr ut till företag? Då gäller andra regler.

Verksamheters avfall

Avfallet som uppstår hos dem som bor i din fastighet ingår i det kommunala ansvaret. Det innebär att du endast får anlita oss, eller en av oss godkänd entreprenör, till att hantera de boendes olika typer av avfall.

Dina hyresgäster ska kunna sortera och lämna sitt mat- och restavfall vid fastigheten. Därför måste du ha ett abonnemang för mat- och restavfall. Avgiften regleras av vår aktuella avfallstaxa.

Exempel på matavfall

Matrester, ägg med eller utan skal, kaffesump, kaffefilter tepåsar och måttliga mängder hushållspapper/servetter som används i samband med matlagning.

Exempel på restavfall

Disktrasor, toalettborstar, avföring från husdjur, blöjor, post-it-lappar, kuvert, cigarettfimpar, snus, hår, tuggummi och tops.

Kontakta: June Avfall & Miljö – vi ansvarar för tömning och transport av ditt mat- och restavfall.

Hyresgästerna ska sortera och lämna sina tömda förpackningar till återvinning. Därför är det bra om du erbjuder dem fastighetsnära insamling vid bostaden, det vill säga sopkärl för förpackningar av metall, plast, papper, färgat och ofärgat glas. Denna uppskattade tjänst bidrar ofta till att restavfallet minskar och att mer material lämnas till återvinning.

Kom ihåg att anlita en av oss godkänd entreprenör för att hämta förpackningsavfallet. Godkända entreprenörer följer vårt avtal och tar inte ut högre avgift än vår aktuella maxtaxa.

Du kan vänta med att införa fastighetsnära insamling av förpackningsavfall till den 1 januari 2027. Fram till dess ansvarar hyresgästerna själva för att lämna sina förpackningar till återvinning. Hänvisa de boende till en återvinningsstation eller sortergård.

Kontakta: Godkänd avfallsentreprenör – anlitad entreprenör ansvarar för tömning och transport av ditt förpackningsavfall.

Här finns mer information om förpackningsavfall

Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Få rabatt för förpackningsavfallet

Fastighetsnära insamling av returpapper är en bra service till dina hyresgäster. Kom ihåg att anlita en av oss godkänd entreprenör för att hämta avfallet. Godkända entreprenörer följer vårt avtal och tar inte ut högre avgift än vår aktuella maxtaxa.

Det finns inget krav på att erbjuda fastighetsnära insamling av returpapper för de boende. Du väljer själv om du vill införa denna service eller om du vill hänvisa de boende till en återvinningsstation eller sortergård när de ska lämna returpapper.

Exempel på returpapper

Tidningar, kataloger, direktreklam, pocketböcker, skriv-, rit- och kontorspapper.

Kontakta: Godkänd avfallsentreprenör – anlitad entreprenör ansvarar för tömning och transport av ditt avfall.

Godkända avfallsentreprenörer

Som fastighetsägare ansvarar du för att hushållen kan lämna sitt grovavfall vid bostaden – i exempelvis ett avfallsrum eller på en tillfällig plats inför hämtning.

Beställ hämtning vid fastigheten av en av oss godkänd entreprenör. Godkända entreprenörer följer vårt avtal och tar inte ut högre avgift än vår aktuella maxtaxa.

Vi tar även emot ditt grovavfall på sortergården – mot avgift. Här får du veta vad som gäller

Hämtning av grovavfall i flerbostadshus

Som fastighetsägare ansvarar du för att hushållen kan lämna sitt farliga avfall och elavfall vid bostaden – i exempelvis ett avfallsrum eller på en tillfällig plats inför hämtning.

Kontakta JRAB när du vill beställa hämtning av avfallet.

Hämtning av farligt avfall och elavfall