Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sopkärl på en matmarknad.

Vad är verksamhetsavfall och vad är kommunalt avfall?

Alla företag brukar ha minst två sorters avfall – kommunalt avfall och verksamhetsavfall. Kommunalt avfall från företag är hushållsliknande avfall medan verksamhetsavfall är det avfall som uppstår hos företaget. Vi ger en förenklad förklaring här nedan.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall från företag är hushållsliknande avfall, det vill säga avfall som liknar avfall från hushåll. Exempel på företag/verksamheter där kommunalt avfall uppstår är sjukhus, hotell, vandrarhem, restauranger, kaféer, skolor samt företag som har någon form av personalutrymme, toaletter eller samlingslokal. Det kan vara mat- och restavfall från personalkök och pappershanddukar från personal- eller kundtoaletter.

Vi ansvarar för att kommunalt avfall från företag hämtas och behandlas.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är det övriga avfallet som uppstår i företag, till exempel i affärer eller i företag som tillverkar produkter eller erbjuder tjänster. Det kan vara wellpapp, betong, byggavfall, produktionsspill, elavfall och farligt avfall.

Du som äger flerbostadshus eller driver verksamhet ansvarar för ditt verksamhetsavfall. Du kan anlita en privat avfallsentreprenör och beroende på avfallets mängd kan du även lämna vissa avfallsfraktioner på sortergårdarna – mot avgift i båda fall.

Här får du veta vad som gäller om du vill lämna

Verksamhetsavfall på sortergården

Exempel på kommunalt avfall och verksamhetsavfall hos olika företag

Pizzeria

Företaget har kommunalt avfall i form av pappershanddukar i både kund- och personaltoalett.
Företaget har verksamhetsavfall i form av tomma konservburkar som företaget använder vid matlagning samt kartonger som burkarna varit förpackade i.

Fastighetsbolag, hyreshus

Företaget har kommunalt avfall i form av pappershanddukar i tvättstugan och matavfall från fastighetsskötarens lunchrum.
Företaget har verksamhetsavfall i form av målarburkar som använts vid målning av fastigheten och uttjänta kylskåp som ersatts med nya i fastighetens hyreslägenheter.

Mäklarfirma, villor och bostadsrätter

Företaget har kommunalt avfall i form av matavfall från kaffeautomat och restavfall med förbrukade pennor.
Företaget har verksamhetsavfall i form av överblivna objektbeskrivningar i papper, wellpapp från förpackade kontorsvaror samt trasiga visningsskyltar.

Mer information

I Naturvårdsverkets vägledning ”Vägledning till definitionen av kommunalt avfall” kan du ta del av definitionen och omfattningen av begreppet kommunalt avfall och få exempel på klassificering av verksamhetsavfall.