Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sopkarl framför ett rött trästaket.

Ändra ditt abonnemang

Ska du flytta eller vill göra uppehåll i soptömningen? Här hittar du information om hur du gör ett ägarbyte eller söker dispens.

Flyttanmälan

Har du sålt din fastighet? Se till att rätt person är mottagare och ansvarig för avfallsabonnemanget genom att beställa blankett för ägarbyte.

Så här går det till:
Beställ en blankett, ring 036-171900 eller mejla info@juneavfall.se. Du kan också beställa en blankett för ägarbyte här:

Flyttanmälan

När du har fått blanketten för ägarbyte ska du, tillsammans med köparen, fylla i och skriva under och sedan skicka tillbaka blanketten till oss.

Den nya ägaren blir registrerad och tar därefter över fastighetens avfallsabonnemang.

Uppehåll från sophämtning – sök dispens

Alla hushåll har någon form av avfall och enligt lag ska alla hushåll ha sophämtning. Det innebär att du inte kan säga upp ditt avfallsabonnemang men du kan ändra ditt abonnemang. Till exempel kan du ansöka om uppehåll från sophämtning hos oss, om fastigheten ska stå obebodd kortare tid än tolv månader men inte kortare tid än tre månader. Vi kan även bevilja uppehåll i hämtningen för fritidshus men då gäller uppehållet under hela sommarperioden och inte för kortare period. För både hus och fritidshus gäller att du efter ett uppehåll kan ansöka om en ny uppehållsperiod. Även denna gång ansöker du hos oss. Men om du önskar ett längre sammanhängande uppehåll, längre än ett år, ska du ansöka om dispens från sophämtning hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Under tiden som du har uppehåll i din sophämtning är du fortsatt betalningsansvarig för den fasta avgiften. Att ha uppehåll i hämtningen innebär att du inte får vistas i ditt hus under tiden uppehållet pågår.

Uppehåll från slamtömning/eget omhändertagande

Vi tar inte ut någon avgift för slamtömning om du fått godkänt från Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner för uppehåll i hämtning eller eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning.

June Avfall & Miljö:

Renhållningsordningen

Beställ blankett för ägarbyte

Riksdagen:

Miljöbalken  Länk till annan webbplats.(gå till kapitel 15)

Habo kommun:

Sophantering Länk till annan webbplats.

Jönköpings kommun:

Avfall: ansökan om minskad hämtning av avfall Länk till annan webbplats.

Mullsjö kommun:

Sophantering Länk till annan webbplats.

Samfällighetsföreningar för småhus

För samfällighetsföreningar för småhus med gemensamt hämtningsställe för hushållsavfall, gäller den fasta avgiften för småhus och de rörliga avgifterna för flerbostadshus. Hushållen i föreningen får 260 kronor (exklusive moms) i årlig rabatt, på den fasta avgiften. För att få rabatten krävs att samfällighetsföreningen är fakturamottagare och betalningsansvarig.

Samfällighetsföreningar för fritidshus

För samfällighetsföreningar för fritidshus med gemensamt hämtningsställe för hushållsavfall, gäller den fasta avgiften för småhus och de rörliga avgifterna för sommarverksamheter. Fritidshusen i föreningen får 88 kronor (exklusives moms) i årlig rabatt på den fasta avgiften. För att få rabatten krävs att samfällighetsföreningen är fakturamottagare och betalningsansvarig.