Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sopkarl framför ett rött trästaket.

Ändra ditt abonnemang

Ska du flytta eller vill göra uppehåll i soptömningen? Här hittar du information om hur du gör ett ägarbyte eller söker dispens.

Flyttanmälan

Har du sålt din fastighet? Se till att rätt person är mottagare och ansvarig för avfallsabonnemanget genom att beställa blankett för ägarbyte.

Så här går det till:
Beställ blankett: ring 036-171900, mejla info@juneavfall.se eller fyll i formulär för blankettbeställning som du når via länken:

Flyttanmälan

När du har fått blanketten för ägarbyte ska du, tillsammans med köparen, fylla i och skriva under och sedan skicka tillbaka blanketten till oss.

Den nya ägaren blir registrerad och tar därefter över fastighetens avfallsabonnemang.

Uppehåll från sophämtning – sök dispens

Alla hushåll har någon form av avfall och enligt lag ska alla hushåll ha sophämtning. Det innebär att du inte kan säga upp ditt avfallsabonnemang men du kan ändra ditt abonnemang. Till exempel kan du ansöka om uppehåll från sophämtning.

Skicka ansökan till oss när det gäller uppehåll i minst tre månader och maximalt två år. Vi behöver din ansökan senast sex veckor innan uppehållsperioden börjar.

Vi kan även bevilja uppehåll i hämtningen för fritidshus. Då gäller uppehållet hela säsongen och som längst två säsonger i rad.

Önskar du ännu längre uppehåll, eller fler på varandra följande uppehåll?
Ansök om dispens hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.

Under tiden som du har uppehåll i din sophämtning är du fortsatt betalningsansvarig för den fasta avgiften. Att ha uppehåll i hämtningen innebär att du inte får vistas i ditt hus under tiden uppehållet pågår.

Fyll i nedanstående blankett och skicka till oss

Anmälan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall Pdf, 252.6 kB.

Uppehåll från slamtömning/eget omhändertagande

Vi tar inte ut någon avgift för slamtömning om du fått godkänt från Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner för uppehåll i hämtning eller eget omhändertagande av slam från enskild avloppsanläggning.

June Avfall & Miljö:

Renhållningsordningen

Beställ blankett för ägarbyte

Riksdagen:

Miljöbalken  Länk till annan webbplats.(gå till kapitel 15)

Habo kommun:

Sophantering Länk till annan webbplats.

Jönköpings kommun:

Dispens för hämtning av hushållsavfall – ansökan Länk till annan webbplats.

Mullsjö kommun:

Sophantering Länk till annan webbplats.

Om du vill dela kärl med grannen

Du kan ansöka om att använda gemensamt kärl med en eller två grannar. Ni får då varsin fast avgift men delar på den rörliga avgiften. En förutsättning är att alla som delar kärl har samma abonnemang. Om du bor i småhus kan du inte dela kärl med en granne i fritidshus.
Kontakta kundtjänst om du önskar ansöka om gemensam hämtning av hushållsavfall.

Samfällighetsföreningar för småhus

För samfällighetsföreningar för småhus med gemensamt hämtningsställe för hushållsavfall, gäller den fasta avgiften för småhus och de rörliga avgifterna för flerbostadshus. Hushållen i föreningen får 265 kronor (exklusive moms) i årlig rabatt, på den fasta avgiften. För att få rabatten krävs att samfällighetsföreningen är fakturamottagare och betalningsansvarig.

Samfällighetsföreningar för fritidshus

För samfällighetsföreningar för fritidshus med gemensamt hämtningsställe för hushållsavfall, gäller den fasta avgiften för fritidshus och de rörliga avgifterna för sommarverksamheter. Fritidshusen i föreningen får 90 kronor (exklusives moms) i årlig rabatt på den fasta avgiften. För att få rabatten krävs att samfällighetsföreningen är fakturamottagare och betalningsansvarig.