Juneavfalls logotyp
Sopkärl framför ett fritidshus.

Fritidshus

Äger du en sommarstuga? Då hittar du information om olika abonnemang för hushållsavfall här. Sommaren 2019 tömmer vi mellan 6 maj och 20 september.

Sök din tömningsdag

Skriv in din adress och tryck på "ladda ner" för att se alla dina tömningstillfällen.

Abonnemang

Du kan välja mellan tre olika abonnemang och den består av en fast avgift och en rörlig avgift.

Väljer du att sortera matavfall får du ett nytt kärl av oss och du betalar för tömning varannan vecka. Kärlet är 370 liter och innehåller en vägg som gör att ditt matavfall och restavfall aldrig blandas. Kontakta oss om du har frågor eller om du vill ändra abonnemang.

Ställ ut kärlet till klockan 06.00

Kontrollera att du har ett tillräckligt stort kärl så att det inte blir överfullt. Locket måste gå att stänga och kärlet ska stå klart för att bli tömt klockan 06.00 på tömningsdagen. Vägen ska vara farbar och fri från uthängande grenar och buskar.

Taxa fritidshus

Gäller från  2019-01-01. Inklusive moms.

Fast avgift

Den fasta avgiften betalas av alla och tas ut per fritidsfastighet. I den fasta avgiften ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.
 
Den fasta avgiften för 2019 är 815 kr/år för hushåll i en fritidsbostad.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften består av kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom val av tömningsintervall och avståndsklass.

Du räknar ut din taxa genom att lägga ihop den rörliga avgiften med den fasta.

Avståndsklasser

Avståndsklass 1 - Kärlet står inte bakom grind, dörr eller hinder och inom 3 meter från farbar väg.
Avståndsklass 2 - Kärlet står bakom hinder eller inom 10 meter från farbar väg.
Avståndsklass 3 - Kärlet står mellan 10 och 20 meter från farbar väg.

Abonnemang: Sortera matavfall (tömning varannan vecka)

Avståndsklass

1

2

3

Rörlig avgift, 370 liters kärl

485 kr

985 kr

1485 kr

+ Fast avgift

815 kr

815 kr

815 kr

Total kostnad, inklusive moms

1300 kr

1800 kr

2300 kr

 

Abonnemang: Hemkompostera* (tömning varannan vecka)

Avståndsklass

1

3

3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

845 kr

1345 kr

1845 kr

+ Fast avgift

815 kr

815 kr

815 kr

Total kostnad, inklusive moms

1660 kr

2160 kr

2660 kr

Abonnemang: Hemkompostera* (tömning var fjärde vecka)

Avståndsklass

1

3

3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

360 kr

610 kr

860 kr

+ Fast avgift

815 kr

815 kr

815 kr

Total kostnad, inklusive moms

1175 kr

1425 kr

1675 kr

*Hemkompostering i godkänd behållare krävs.

Abonnemang: Osorterat avfall (tömning varannan vecka)

Avståndsklass

1

3

3

Rörlig avgift, 190 liters kärl

845 kr

1345 kr

1845 kr

+ Fast avgift

815 kr

815 kr

815 kr

Total kostnad, inklusive moms

1660 kr

2160 kr

2660 kr