Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två sopkärl parkerade i ett skydd av trä. De stora hjulen är vända ut mot vägen..

Mått sopkärl 190- och 370-liter

Här får du veta hur breda, djupa och höga våra två vanligaste sopkärl är. Funderar du på att bygga skydd till sopkärlen kan du ha hjälp av att läsa detta.

Mått på 190-liters sopkärl

190 liters kärl
Höjd: 108 cm
Bredd: 58 cm (inklusive hjulen)
Djup: 71 cm

Mått på 370-liters sopkärl

Höjd: 110 cm
Bredd: 80 cm (inklusive hjulen)
Djup: 86 cm

Goda råd om du tänker bygga in sopkärlet

Variationen av kärl- och soptunneskydd är många. De flesta är bra och skyddar dina sopkärl från väder och vind. Men innan du bygger din egen kärlfålla, som de också kallas, behöver du anpassa ditt skydd efter användaren. Ska du själv hämta och ställa fram kärlet på tömningsdagen behöver du inte läsa vidare.

Vi hjälper gärna till

Vi hämtar gärna kärlet om du följer våra villkor. Du behöver bland annat placera kärlet inom rätt dragavstånd, vanligast 3 meter från vägen. Kontrollera vad som gäller för ditt abonnemang.

Bygg skyddet så att kärlets stora hjul står vända utåt – då slipper du vända kärlet inför kommande tömningsdagar.

Se till att kärlet enkelt rullar fram och tillbaka till skyddet. Täck golvet/marken med betong, asfalt eller något annat som ger hård yta. Vi räknar inte gräs, singel och kullersten som hårdgjord yta. Ta bort trösklar och kanter. Avståndet mellan sopkärl och skyddets väggar, bör vara minst 10 cm på varje sida.

Kom ihåg att du kan behöva bygglov. Kontakta den nämnd som ansvarar för miljö- och byggfrågor i din kommun för mer information.