g_translate
Juneavfalls logotyp

Fastighetsägare & verksamheter

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Vi hjälper dig gärna med rådgivning.

Abonnemang och taxor

Kontakta våra avfallstekniker på info@juneavfall.se

Farligt avfall i verksamheter

Vi hänvisar till våra lokala entreprenörer.

Sortergårdskort för företag

Vill du lämna avfall på sortergårdarna ansöker du om ett sortergårdskort.