Juneavfalls logotyp

Aktuellt arkiv

  • 2019-03-07
    Samma avfallstaxor i våra tre kommuner
    De tre kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö har samma avgifter för avfall sedan november 2018.
    Taxan för lägenheter/flerfamiljshus är samma för Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner. Taxan för villor är också samma oavsett vilken av kommunerna du...