Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Hämtning av bygg-, rivnings- och grovavfall

Vet du om att du kan beställa hämtning av ditt bygg-, rivnings- och grovavfall vid din bostad? Tjänsten beställer du av en privat avfallsentreprenör – inte av oss. Väljer du en entreprenör som vi har godkänt kan du vara säker på att avgiften inte blir högre än vad som framgår i årets avfallstaxa.

Som privatperson är du välkommen att lämna ditt bygg-, rivnings- och grovavfall till sortergården. Du kan också välja att anlita en privat avfallsentreprenör som tar hand om ditt avfall vid bostaden.
Ovanstående villkor gäller även för dig som bor på ädreboende eller annat gruppboende.

Beställ hämtning av godkänd entreprenör

Du betäller tjänsten direkt av entreprenören – som bestämmer avgiften. Eftersom vi har ansvar för hanteringen av våra kommuninvånares bygg-, rivnings- och grovavfall, gäller vår avfallstaxa. Du kan därför vara säker på att avgiften aldrig blir högre än vår maxtaxa.

Avgiften består av transportavgifter för utställning och hemtagning av container/kärl/storsäck, hyra av container/kärl och behandlingsavgifter för aktuella avfallsslag. Tjänsten gäller enbart för privatpersoner.

Beställ hämtning av någon av dessa

Godkända entreprenörer

Här får du veta vad vi menar med

Bygg- och rivningsavfall

Grovavfall

Vad kostar det?

Avgiften styrs av avfallstaxan.

Avfallstaxa