Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Fastighetsägare till flerbostadshus

Här hittar du information om vad som gäller avfall som uppstår i din fastighet. Det gäller dig som är fastighetsägare till flerbostadshus och dig som representerar en samfällighet eller bostadsrättsförening.

Som fastighetsägare har du det övergripande ansvaret för allt avfall som uppstår i fastigheten. Därför är det bra att känna till att hanteringen av avfall från hyresgäster skiljer sig från hanteringen av avfall från den egna verksamheten och från hyresgäster som driver företag i fastigheten.

Tips när du hyr ut till företag

Du behöver känna till vilka avfallsentreprenörer dina hyresgäster anlitar i de fall som avfallshantering inte ingår i hyran, till exempel när företag eller verksamheter hyr lokaler av dig. Du har trots allt det övergripande ansvaret för fastighetens avfall.

Här hittar du information om vad som gäller för ditt företag och andra

Verksamheter