Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sorteringsguide.

Lär dig sortera rätt med hjälp av vår sorteringsguide som finns på flera språk. Se länk längre ner på sidan.

Felsorterat i sopkärlet

När du sorterar fel kostar det för miljön, oss och dig. Därför får du betala felsorteringsavgift om du sorterar fel.

Som kund ansvarar du för att lämna och sortera ditt avfall rätt. Som renhållare har vi rätt att göra stickkontroller och kontrollera ditt hushållsavfall. Dessa bestämmelser framgår av ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner”.

Så gör vi om du sorterar fel

När vi upptäcker att avfall ligger felsorterat kan vi inte tömma ditt kärl. Vi meddelar dig genom en hängare på kärlet och via sms eller brev. Därefter vill vi att du rättar till sorteringen. Ditt kärl kommer vi att tömma vid nästa ordinarie tömningstillfälle. Behöver du en tömning innan dess beställer du det enkelt via Mina sidor. Avgiften för extratömning är 300 kronor och den läggs på din kommande faktura.

Om du upprepar felsorteringen kommer du få en felsorteringsavgift på 150 kronor. Vi kontaktar dig även denna gång så att du kan rätta till sorteringen och få soptömning vid nästa ordinarie tillfälle. Självklart kan du beställa extratömning mot avgift på 300 kronor. Avgift för fel sortering och extratömning kommer på din nästa faktura.

Samma rutin gäller vid ett tredje felsorteringstillfälle. Eftersom felsorteringen uppstått så många gånger har du sannolikt fel avfallsabonnemang. Vi kommer kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner, som får ta beslut om du måste byta till abonnemanget ”Osorterat hushållsavfall”.

Mina sidor

Avfall är en resurs

Glas blir till nytt glas, matavfall blir biogas och biogödsel, restavfall blir fjärrvärme eller el. Med andra ord; vissa material kan vi återvinna och andra energiutvinna. Men för att det ska fungera måste du sortera ditt avfall rätt. Felsortering däremot innebär kostnader för miljön, oss och dig.

Ett enda felsorterat avfallskärl kan förstöra möjligheterna att återvinna eller energiutvinna avfall för ett helt sopbilslass (flera ton). Detta är negativt för miljön eftersom vi inte kan ta tillvara avfallet som den resurs det är. Kostnaderna ökar för oss vilket i sin tur leder till ökade kostnader för hushållen.

Osorterat hushållsavfall

Abonnemannget Osorterat hushållsavfall innebär att du slänger matavfallet i samma kärl som restavfallet. Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall och plast) lämnar du till en återvinningsstation. De ska alltså inte slängas i kärlet. Det är vårt dyraste abonnemang och är nästan dubbelt så dyrt jämfört med "Fastighetsnära insamling".

Här kan du läsa de föreskrifter som gäller och jämföra taxorna:

Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommunerPDF (pdf, 418.1 kB)

Taxor soptömning

Sidor med tips och råd om hur du ska sortera avfall:

Sortera matavfall

Fastighetsnära insamling, FNI

Abonnemang

Sorteringsguide – på olika språk

Sorteringsguide A–Ö