Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Ett sopkärl där det hänger ett felmeddelande på  handtaget.

Felsorterat i sopkärlet

Har du fått en felsorteringsavgift? Då beror det på att det ligger felsorterat avfall i ditt sopkärl. Avgiften får du eftersom felsorteringen påverkar miljön, oss och dig. Här får du veta vad som händer när du sorterar fel.

Alla invånare måste följa lagen om att sortera allt sitt avfall. Lagen finns för att vi ska kunna ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt och kunna återanvända, återvinna eller energiutvinna så mycket som möjligt av materialet. Varje år undersöker vi avfallet från ett stort antal småhus och flerfamiljshus. Resultatet från dessa undersökningar, så kallade plockanalyser, visar att omkring 60 procent av det som lämnas i restavfallet är felsorterat. Det är värdefullt material som kunde använts till att göra nya produkter.

Vad händer om jag sorterar fel?

Första felsorteringen

När vi upptäcker felsorterat avfall hänger vi en papperskrok med ett meddelande på ditt sopkärl. Vi hör även av oss via brev. Du ska nu lägga ditt avfall i rätt fack så att det är rättsorterat inför kommande soptömning (nästa ordinarie tömningstillfälle). Behöver ditt sopkärl tömmas innan dess? Beställ en extra tömning. Självklart måste du se till att avfallet är rättsorterat innan vi kommer. Avgiften för extratömning, får du på nästa faktura.

Fortsatt felsortering

Om du sorterar fel flera gånger kommer du utöver papperskrok och brev även få en felsorteringsavgift. Precis som första gången måste du lägga ditt avfall i rätt fack så att det är rättsorterat inför kommande soptömning (nästa ordinarie tömningstillfälle).

Behöver ditt sopkärl tömmas innan dess?

  • Sortera ditt avfall
  • Beställ en extratömning. Avgift för felsortering och för extratömning får du på nästa faktura.

Upprepad felsortering

Felsorteringsavgiften stiger efter fjärde felsorteringen inom 12 månader.

Avgifterna hittar du i aktuell avfallstaxa

Avfallstaxa

Vet du inte vad du har sorterat fel?

I stycket nedanför kan du läsa om hur olika sorters avfall ska sorteras. Men om du fortfarande inte vet vad du ska rätta till kan du få hjälp av vår kundtjänst. Våra chaufförer dokumenterar alltid felsorteringen och tack vare deras bilder ser vi vad du har sorterat fel.

Kundtjänsts kontaktuppgifter finns längst ner på sidan (i sidfoten).

Så sorterar du ditt avfall

På nedanstående sidor kan du lära dig mer om hur du ska sortera ditt avfall.

Sortera mat- och restavfall

Fastighetsnära insamling, FNI

Ändra ditt abonnemang

Sorteringsguiden Pdf, 672 kB. folder för utskrift

Avfallslista A–Ö

Förpackningar och tidningar

Olika sorters avfall

Därför är det viktigt att du sorterar rätt

Glas blir till nytt glas, matavfall blir biogas och biogödsel, restavfall blir fjärrvärme eller el. Med andra ord; vissa material kan vi återvinna och andra energiåtervinna. Men för att det ska fungera måste du sortera ditt avfall rätt. Felsortering däremot innebär kostnader för miljön, oss och dig.

Felsortering förstör återvinningen

När vi upptäcker felsorterat avfall kan vi inte tömma ditt kärl. Det kan räcka med ett enda felsorterat avfallskärl för att förstöra möjligheterna att återvinna eller energiutvinna avfall för hela sopbilens lass (flera ton). Det här är negativt för miljön eftersom vi inte kan ta tillvara avfallet som den resurs det är och dessutom ökar kostnaderna för oss vilket i sin tur leder till ökade kostnader för hushållen. Så var smart och sortera rätt, det gynnar både miljön och din plånbok.

Här hittar du regler och föreskrifter

Avfallsförordning (2020:614) Länk till annan webbplats. Sveriges Riksdag

Renhållningsordning