Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Fönster till sommarstuga.

Tilläggstjänster och avgifter fritidshus

Har du mer avfall än vanligt? Du kanske vill beställa en extra soptömning eller fått en avgift för att locket på sopkärlet inte går att stänga? Här ser du vilka tilläggstjänster vi erbjuder och hur du undviker vissa avgifter genom att göra rätt.

Avgifterna och tilläggstjänsterna gäller för fritidshus (kallas även sommarstuga). Fritidshus är en byggnad bebodd av en eller två hushåll valda delar av året.

Nedanstående tilläggstjänster beställer du via kundtjänst eller via Mina sidor. Momsen är inräknad 

Leverans, byte och hämtning av kärl

Vi levererar och hämtar kärl när du byter abonnemang eller storlek på kärl, likaså om du tecknar eller säger upp abonnemang.

Avgift för leverans, byte och hämtning av kärl
Pris per kärl och tillfälle 200 kronor.

Extratömning av kärl

Har du fått större avfallsmängder än vanligt eller har du missat att ställa ut ditt kärl vid planerat tömningstillfälle? Då kan denna tjänst vara en bra lösning för ditt hushåll.

Avgift för extratömning av kärl

Pris per kärl och tillfälle 300 kronor

Avgift för överfullt kärl

När avfallet inte ryms i kärlet utan överstiger dess övre kant är kärlet överfullt. Det blir svårare att hantera och kan bli för tungt för sophämtaren. Kanske har du valt för litet kärl eller har behov av extrahämtning eller extrakärl?

Avgift för överfullt kärl
Pris per kärl och tillfälle 300 kronor.

Avgift för felsortering

Vi värnar om miljön och strävar efter att material- och energiutvinna så mycket som möjligt av hushållens avfall. När avfall hamnar "fel" kan det förstöra stora delar av sopbilens last. Om till exempel matavfall blandas med annat material förstörs möjligheten att producera biogas (som är ett miljöriktigare fordonsbränsle än bensin). För att minimera felsorteringen kontrollerar våra sophämtare kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med tömning.

Avgift för felsortering
Felsortering 300 kronor.
Upprepad felsortering 1 000 kronor/kärl och tillfälle.

Placeringstillägg

Om det är svårt att nå ditt kärl tillkommer ett placeringstillägg per kärl och år. Det samma gäller om du har placerat kärlet mer än 20 meter från sopbilens uppställningsplats.

Avgifter för placeringstillägg hittar du i aktuell avfallstaxa.