Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Rött torp med vita knutar.

Abonnemang fritidshus

Välj det avfallsabonnemang som passar bäst för boendet i ditt fritidshus. Ju mer du sorterar desto mindre blir kostnaderna och miljöpåverkan. Här får du veta mer om våra tre abonnemang – som alla ersätts med fastighetsnära insamling i höst.

Abonnemangen består av en fast och en rörlig avgift. I den fasta avgiften ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.

Den rörliga avgiften består av kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Dina val av tömningsintervall och avståndsklass påverkar avgiften.

Sortera mat- och restavfall, SM

Här sorterar du både matavfall och restavfall för sig. Matavfallet rötas för att bli fordonsbränsle och biogödsel medan restavfallet omvandlas till energi. Förpacka matavfallet i påsar som är godkända för matavfall. De är gratis och du hämtar dem på en sortergård eller i utvalda matbutiker.

Sopkärlet rymmer 370 liter och skiljer matavfallet från restavfallet med hjälp av en vägg. Vi tömmer det varannan vecka. Kontakta oss om du har frågor eller vill ändra abonnemang.

Osorterat mat- och restavfall

Här får du blanda matavfall och restavfall i samma soppåse. Avfallet omvandlas till fjärrvärme eller el. Detta avfallsabonnemang har högst taxa eftersom det är sämst för miljön och vi har en miljöstyrande taxa.

Sopkärlet rymmer 190 liter och vi tömmer det varannan vecka.

Hemkompostera

Du som väljer detta abonnemang lägger matavfallet i komposten och restavfallet i sopkärlet. Vi kör ditt restavfall till värmeverket där det omvandlas till fjärrvärme och el. Sopkärlet rymmer 190 liter och vi tömmer det varannan vecka eller var fjärde vecka om du ansökt om förlängt hämtningsintervall.

Det är viktigt att du anmäler din planerade hemkompostering och eventuella förlängning av hämtningsintervall till Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. Kom ihåg att göra det innan du tecknar abonnemang hos oss.

Gör rätt och undvik extra avgifter

  • Sortera ditt avfall rätt.
  • Se till att locket till sopkärlet går att stänga.
  • Ställ ut sopkärlet senast klockan 6 på tömningsdagen.
  • Håll vägen till och från ditt sopkärl fri från uthängande grenar och buskar.

Detta är restavfall

I de ovanstående abonnemangen ingår restavfall. Därför är det viktigt att du vet att restavfall är det som blir över när du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Exempel på restavfall är blöjor, kattsand, dammsugarpåsar, kuvert, disktrasor, bindor, toalettborstar, bomullstops med mera. Oavsett vilket abonnemang du väljer ska du alltid lämna dina tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) till en återvinningsstation så att materialen kan användas till nya produkter. De hör inte hemma i restavfallet.

Storlek på sopkärlen

Vill du veta hur breda, djupa och höga våra två vanligaste sopkärl är? Funderar du på att bygga skydd till sopkärlen? Då bör du läsa detta men kom ihåg att ovanstående abonnemang ersätts med Fastighetsnära insamling, FNI, till hösten vilket innebär 2 st 370-liters kärl.

Mått sopkärl 190- och 370-liter

Abonnemangen upphör efter sommaren 2024

Efter sommaren 2024 blir fastighetsnära insamling, FNI, obligatoriskt för alla fritidshus. Då kommer övriga abonnemang upphöra och ersättas med FNI. Du behåller ditt nuvarande abonnemang fram till dess.

Här kan du läsa mer om

Fastighetsnära insamling Länk till annan webbplats.

Nya avfallsregler för småhus och fritidshus 2024 Länk till annan webbplats.

Aktuell avfallstaxa

Här hittar du avfallstaxan – med aktuella avgifter för din sophämtning.

Avfallstaxa