Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Verksamheternas avfall

Du som har ett företag/verksamhet ansvarar för att en behörig entreprenör hanterar och transporterar ditt avfall till en anläggning. Vem du får anlita beror på vad det är för sorts avfall.

Alla företag/verksamheter har någon form av hushålls- och verksamhetsavfall.

Hushållsavfall/kommunalt avfall

Kommunalt avfall från företag/verksamheter är avfall liknande hushållens. Exempel på företag/verksamheter där kommunalt avfall uppstår är kontor, hotell, restauranger, kaféer, skolor, sjukhus samt företag/verksamheter som har någon form av personalutrymme, toalett eller samlingslokal.

Här ser du vad som gäller för kommunalt avfall som:

Företag ska precis som hushåll sortera och ha ett abonnemang för sitt mat- och restavfall. Kontrollera med din fastighetsägare om det ingår i din hyra. Om inte, behöver du teckna ett abonnemang för mat- och restavfall hos oss. Avgiften regleras av vår aktuella avfallstaxa.

Exempel på matavfall
Matrester, kaffesump, te och mindre mängder hushållspapper/servetter.

Exempel på restavfall
Disktrasor, toalettborstar, blöjor, papperhanddukar, post-it-lappar, kuvert, cigarettfimpar, snus, hår, tuggummi och tops.

Kontakta: June Avfall & Miljö – vi ansvarar för tömning och transport av ditt mat- och restavfall.

Har du ett företag som riskerar att släppa ut fett i avloppsvatten behöver du ha en fettavskiljare som tar hand om slammet och som töms regelbundet. Fettavskiljarslam räknas som kommunalt avfall om fettet uppstår vid tillagning av mat eller dryck som ska ätas direkt.

Kom ihåg att entreprenören du anlitar för tömning ska vara godkänd av oss. Godkända entreprenörer följer vårt avtal och tar inte ut högre avgifter än maxtaxan i vår aktuella avfallstaxa.

Ovanstående gäller inte fett som uppstår till följd av tillverkning, se förklaring längst ner på sidan.*

Exempel på verksamheter
Restauranger, storkök, pizzerior, gatukök, caféer och bagerier.

Kontakta: Avfallsentreprenör som är godkänd av oss

Godkända avfallsentreprenörer

Spillfett

Spillfett som frityrfett och stekolja ska också samlas upp och lämnas till återvinning.

Kontakta: June Avfall & Miljö

Läs mer om vad som gäller för insamling av fett

Fettavskiljare och spillfett

Returpapper är också ett kommunalt avfall vilket innebär att entreprenören måste vara godkänd av oss, alltså auktoriserad. Godkända entreprenörer följer vårt avtal och tar inte ut högre avgift än maxtaxan i vår aktuella avfallstaxa.

Exempel på returpapper
Tidningar, kataloger, direktreklam, pocketböcker, skriv-, rit- och kontorspapper.

Kontakta: Avfallsentreprenör som är godkänd av oss – anlitad entreprenör ansvarar för tömning och transport av ditt returpapper.

Godkända avfallsentreprenörer

Undantag för samlokaliserad verksamhet, se förklaring längre ner.*

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är annat avfall som uppstår i ditt företag/verksamheter, till exempel om du har butik eller ett företag som tillverkar produkter eller erbjuder tjänster. Du beställer tjänsten från en avfallsentreprenör med egen prissättning.

Exempel på verksamhetsavfall
Byggavfall, produktionsspill, elavfall och farligt avfall.

Kontakta: Valfri avfallsentreprenör – anlitad entreprenör ansvarar för tömning och transport av ditt avfall.

Alternativ: Du kan lämna vissa verksamhetsavfall på sortergårdarna – mot avgift.

Läs mer om vad som gäller för att lämna

Verksamhetsavfall på sortergården

Här finns mer information om

Vad är verksamhetsavfall och vad är kommunalt avfall?

Här ser du vad som gäller för verksamhetsavfall som:

Ditt förpackningsavfall ska också sorteras och lämnas till återvinning.

Exempel på förpackningar
Förpackningar av glas, metall, plast och papper.

Kontakta: Valfri avfallsentreprenör – anlitad entreprenör ansvarar för tömning och transport av ditt avfall.

Alternativ: Du kan lämna ditt förpackningsavfall utan kostnad på en mottagningsplats. Producentansvarsorganisation Näringslivets Producentansvar ansvarar för alla Sveriges mottagningsplatser. Här på på organisationens webbplats hittar du närmaste mottagningsplats

Hitta mottagningsplats Länk till annan webbplats.

*Undantag för samlokaliserad verksamhet

I flerbostadshus med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall sorterar hushållen mat- och restavfall samt förpackningsavfall. Om det ryms kan fastighetsägaren tillåta ditt företag/verksamhet att lämna samma avfallsslag i fastighetens gemensamma avfallsbehållare. Det kallas då för samlokaliserad verksamhet och ingår i hyran.

 

Fett som uppstår till följd av tillverkning, till exempel hos en livsmedelsindustri eller ett slakteri räknas inte som kommunalt avfall. Avfallstaxan gäller inte för den här tjänsten.

Kontakta: Valfri avfallsentreprenör

Läs mer om vad som gäller för insamling av fett

Fettavskiljare och spillfett