Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Osorterat avfall

Vi tar inte emot avfall som inte är sorterat. Enligt lag ska allt avfall sorteras.

En del uppfattar restavfall som osorterat vilket är fel. Restavfall är det som återstår efter sortering av förpackningar, tidningar, mat, grovavfall, textilier (förutom smutsiga), elavfall och farligt avfall. Du ska sortera allt avfall som du lämnar till oss – gäller både avfallet du lägger i sopkärlen hemma och avfallet du lämnar till sortergården.