Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Två sopkärl i ett kvarter med flerbostadshus.

Taxor och abonnemang för flerbostadshus och verksamheter

Här får du veta mer om abonnemanget mat- och restavfall, vad som krävs för att lämna förpackningsavfall till återvinning, hur du gör om du stänger din verksamhet och vill ha uppehåll i hämtning.

Enligt lag ska alla som äger ett flerbostadshus eller driver en verksamhet med hushållsliknande avfall ha abonnemang för mat- och restavfall. Abonnemangen tecknar du hos oss eftersom vi ansvarar för tömning och transport av mat- och restavfall i våra kommuner Habo, Jönköping och Mullsjö.

Mat- och restavfall

I abonnemanget ingår kärl för matavfall och kärl för restavfall. Mängden avfall avgör hur många kärl du behöver. Abonnemangsavgiften innehåller en fast avgift, en rörlig avgift för matavfall och en rörlig avgift för restavfall. För flerbostadshus baseras den fasta avgiften på hur många lägenheter som finns i fastigheten. För verksamheter baseras den fasta avgiften på behållarens totala volym. De rörliga avgifterna påverkas av hur ofta kärlen töms och vilken volym de har. Är dina kärl placerade längre än tre meter från fordonets uppställningsplats får du betala för dragavstånd och placeringstillägg.

För vissa sorters avfall finns det möjlighet att välja djupbehållare istället för kärl. Kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare för bedömning.

Ändra i ditt abonnemang

Om omständigheternas har ändrats kan du behöva justera ditt abonnemang. Kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare så får du hjälp.

Beställ extratömning av kärl och djupbehållare

Har du fått större avfallsmängder än vanligt eller missat ställa ut kärlen vid ordinarie tömningstillfälle? Ovanstående är exempel på när denna tjänst kan vara lösningen för dig.

Kontakta vår kundtjänst för mer information eller för att beställa tjänsten.

Rapportera utebliven tömning eller trasigt kärl

Har dina kärl inte tömts eller har du trasigt kärl? Låt oss veta genom att kontakta vår kundtjänst.

Kontaktuppgifter

Miljö- och avfallsrådgivare radgivare@juneavfall.se
Kundtjänst info@juneavfall.se, telefon 036-171900

Vad kostar det?

Alla avgifter finns i årets avfallstaxa.

Avfallstaxa

Lämna förpackningar till återvinning

Förpackningar av glas, metall, plast och papper ska enligt lag sorteras och lämnas till återvinning. Det samma gäller tidningar.

Lämna verksamhetens förpackningsavfall till Remondis mottagningspunkt på Stigamo, utan avgift eller anlita en privat avfallsentreprenör som hämtar ditt förpackningsavfall vid verksamheten – mot avgift.

Återvinningsstationerna är till för hushållens förpackningsavfall. Fram till den 31 december 2026 kan du hänvisa dina hyresgäster dit. Därefter blir det obligatoriskt, även för flerbostadshus, att erbjuda de boende möjlighet att sortera och lämna förpacknings-, mat- och restavfall i eller intill bostaden.

Underlätta för dina hyresgäster

Ge dina hyresgäster möjlighet att sortera och lämna sina förpackningar i eller intill bostaden redan nu. Av erfarenhet vet vi att hyresgästerna blir nöjdare, sorteringen blir bättre, restavfallet minskar och fler förpackningar lämnas till återvinning.

Anlita en av oss godkänd avfallsentreprenör. Du betalar aldrig mer än vår maxtaxa i aktuell avfallstaxa och du kan dessutom få rabatt för ditt förpackningsavfall.

Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Få rabatt för förpackningsavfallet

Ansök om uppehåll i hämtning

Ska du stänga verksamheten under en tid?
Vi kan bevilja uppehåll för en period om minst tre månader och maximalt två år. Men vi behöver din ansökan senast sex veckor innan uppehållsperioden börjar.
Kontakta vår kundtjänst för att ansöka om uppehåll i hämtning.

Önskar du ännu längre uppehåll, eller fler på varandra följande uppehåll?

Ansök om dispens hos Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner.