Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Servicegaranti, avfall och återvinning

Servicegarantin ska förtydliga innehållet i June Avfall & Miljös tjänster och service gentemot invånarna i Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner. Vi hämtar, tar emot och behandlar avfall året om.

Hämtning av grovavfall

Vi hämtar ditt grovavfall vid din tomtgräns inom en vecka efter beställning. Hämtningsavgift tillkommer.

Våra villkor:

Gör paket av allt som går att göra paket av. Paketet får inte väga mer än 25 kg och vara högst 1,2 meter långt. Möbler, cyklar, toalettstolar och liknande tar vi med som de är.

Slamtömning

Om du plötsligt får fullt i brunnen/tanken på ditt enskilda avlopp, tömmer vi inom 24 timmar efter det att du kontaktat oss på telefon.

Våra villkor:

Framkomligheten till brunnen/tanken ska vara god. Brunnen/tanken ska vara markerad och vara fri från hinder. Både väg och bunnslock ska skottas fria från snö.

Om vi inte fullgjort vårt uppdrag

  • hämtar vi grovavfallet utan kostnad
  • tömmer vi brunnen utan kostnad

Så reklamerar du

Kontakta oss snarast, innan nästa ordinarie tömning, för att ge oss möjlighet att åtgärda felet. Om vi inte meddelat oss och tjänsten fortfarande inte utförts (innan nästa ordinarie tömning) kan du vara berättigad till kompensation för utebliven tjänst.

Vi behöver då ett skriftlig meddelande från dig, där du gör anspråk på kompensation för utebliven tjänst.

E-post info@juneavfall.se
Telefon 036-171900