Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Vackert äldre fönster med spetsgardiner.

Taxor fritidshus

Har du en sommarstuga? Här hittar du information om olika abonnemang och avgifter. Vi tömmer dina sopkärl upp till tio gånger under perioden maj till september, 2024.

Från och med hösten 2024 blir fastighetsnära insamling, FNI, obligatoriskt för alla småhus. Då kommer övriga abonnemang upphöra och ersättas med FNI. Du behåller ditt nuvarande abonnemang fram till dess. Är du ny kund får du teckna vårt billigaste och mest miljöriktiga abonnemang; FNI, redan från start.

Här kan du läsa mer om

Fastighetsnära insamling Länk till annan webbplats.

Nya avfallsregler för småhus och fritidshus 2024 Länk till annan webbplats.

Fast och rörlig avgift

Avfallstaxan består av två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Avgifterna täcker våra kostnader för att hantera ditt avfall. Räkna ut din taxa genom att lägga ihop den fasta avgiften med den rörliga. Vi fakturerar i slutet av augusti.

Den fasta avgiften

Varje fritidshus har en fast avgift. I den ingår kostnader för miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.

Fast säsongsavgift

Kundgrupp

Avgift

Fritidshus

950 kr

Den rörliga avgiften

Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av ditt avfall. Du kan själv påverka den rörliga avgiften genom ditt val av abonnemang.

Rörlig säsongsavgift för olika abonnemang

Abonnemang

Kärl 140 l

Kärl 190 l

Kärl 370 l

Sortera mat- och restavfall540 kr

Hemkompostering med restavfall
tömning varannan vecka


970 kr


Hemkompostering med restavfall
tömning var fjärde vecka


410 kr


Osorterat mat- och restavfall

1 020 kr

1 020 kr

2 640 kr

Fastighetsnära insamling, FNI
från och med hösten 2024540 kr

Om du vill dela kärl med grannen

Du kan ansöka om att använda gemensamt kärl med en eller två grannar. Ni får då varsin fast avgift men delar på den rörliga avgiften. En förutsättning är att alla som delar kärl har samma abonnemang. Om du bor i fritidshus kan du inte dela kärl med en granne i småhus (åretruntboende).

Kontakta kundtjänst så bedömer de dina möjligheter att få dela kärl med grannen.

Dragavstånd

Med dragavstånd menar vi vi avståndet mellan kärlen och sopbilens uppställningsplats, det vill säga den sträcka som sophämtaren drar eller skjuter kärlet. Du betalar extra avgift om dragavståndet är mellan 3 och 20 meter. Priset är per kärl och säsong.

Dragavstånd för kärl 140–370 liter, avgift per kärl och säsong

Tömningsfrekvens

3–10 meter

längre än 10 meter

Var fjärde vecka

156 kr

313 kr

Varannan vecka

313 kr

625 kr

Dragavstånd för kärl större än 370 liter, avgift per kärl och säsong

Tömningsfrekvens

3–10 meter

längre än 10 meter

Var fjärde vecka

235 kr

469 kr

Varannan vecka

469 kr

938 kr

Placeringstillägg

Du betalar placeringstillägg om kärlet är placerat

  • längre än 20 meter från sopbilens uppstållningsplats
  • på en svårtillgänglig plats till exempel i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar
Placeringstillägg, per kärl och säsong

Tömningsfrekvens

kärl 140 –370 liter

kärl större än 370 liter

Var fjärde vecka

500 kr

750 kr

Varannan vecka

1 000 kr

1 500 kr

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan – med aktuella avgifter för sophämtning hos fritidshus.

Avfallstaxa