Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Vackert äldre fönster med spetsgardiner.

Taxor fritidshus

Har du en sommarstuga? Här hittar du information om olika abonnemang och avgifter. Vi tömmer dina sopkärl upp till tio gånger under perioden maj till september, 2023.

Taxa fritidshus

Gäller från  2023-01-01. Priserna är inklusive moms.

Avståndsklasser
Avstånd 1: Kärlet står fritt från hinder inom 3 meter från farbar väg.
Avstånd 2: Kärlet står fritt från hinder mellan 3,1 och 10 meter från farbar väg.
Avstånd 3: Kärlet står fritt från hinder inom 10,1 och 20 meter från farbar väg.

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan för 2023 – med aktuella avgifter för sophämtning hos fritidshus (sidorna 23–32).

Avfallstaxa

Abonnemang: Sortera mat- och restavfall, tömning varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 370 liter

540 kr

1 100 kr

1 650 kr

+ fast avgift

950 kr

950 kr

950 kr


Abonnemang: Osorterat mat- och restavfall, tömning varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 140 liter
(kan inte nytecknas)

1 020 kr

1 620 kr

2 230 kr

Rörlig avgift, kärl 190 liter

1 020 kr

1 620 kr

2 230 kr

Rörlig avgift, kärl 370 liter
(kan inte nytecknas)

2 640 kr

3 240 kr

3 840 kr

+ fast avgift

950 kr

950 kr

950 kr


Abonnemang: Hemkompostera, tömning restavfall varannan vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 190 liter

970 kr

1 540 kr

2 100 kr

+ fast avgift

950 kr

950 kr

950 kr


Abonnemang: Hemkompostera, tömning restavfall var fjärde vecka

Avgifter

Avstånd 1

Avstånd 2

Avstånd 3

Rörlig avgift, kärl 190 liter

410 kr

700 kr

980 kr

+ fast avgift

950 kr

950 kr

950 kr