Juneavfalls logotyp
Åtta djupbehållare i olilka format.

Fastighetsägare & verksamheter

Enligt lagen ska alla fastighetsägare och företag ha ett abonnemang hos oss för sitt hushålls- och hushållsliknande avfall. Vi hjälper dig gärna med rådgivning kring ditt avfallsabonnemang och dina avfallsutrymmen.

Alla företag, verksamheter och flerbostadshus där hushålls- och hushållsliknande avfall uppstår ska lämna sitt avfall till kommunen. I Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner är det vi som sköter avfallshantering och slamtömning. Det innebär att du som företagare eller fastighetsägare måste ha ett avfallsabonnemang hos oss för ert hushållsavfall eller hushållsliknande avfall. Hushållsavfall är allt avfall som uppstår hemma till exempel matrester, förpackningar, städsopor, blöjor, latrin, slam från slambrunnar och trädgårdsavfall.

Hushållsliknande avfall är sådant avfall som uppstår i verksamheter men liknar det avfall som uppstår hemma till exempel matavfall, avfall från städning av personaltoaletter, avfall från lunchrum med mera. Du får inte fritt välja entreprenör för detta avfall eftersom det är ett kommunalt ansvar.

Farligt avfall i verksamheter

Vi tar inte emot farligt avfall från verksamheter – enbart från privatpersoner. Istället hänvisar vi dig till lokala entreprenörer till exempel JRAB, Stena Recycling och Suez.

Kontaktuppgifter

Du når våra miljö- och avfallsrådgivare via e-ppost tekniker@juneavfall.se
eller telefon 036-171905 eller 036-171906

Dokument

»Avfallstaxa 2020PDF (pdf, 3.5 MB)