Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Åtta djupbehållare i olilka format.

Fastighetsägare & verksamheter

Äger du ett flerbostadshus eller ett företag? Teckna avfallsabonnemang för ditt hushålls- och hushållsliknande avfall hos oss. Vi hjälper dig med rådgivning kring ditt avfallsabonnemang och dina avfallsutrymmen.

Alla företag, verksamheter och flerbostadshus där hushålls- och hushållsliknande avfall uppstår ska lämna sitt avfall till kommunen. I Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner är det vi som sköter avfallshantering och slamtömning. Det innebär att du som företagare eller fastighetsägare måste ha ett avfallsabonnemang hos oss för ert hushållsavfall eller hushållsliknande avfall. Hushållsavfall är allt avfall som uppstår hemma till exempel matrester, förpackningar, städsopor, blöjor, latrin, slam från slambrunnar och trädgårdsavfall.

Hushållsliknande avfall är sådant avfall som uppstår i verksamheter men liknar det avfall som uppstår hemma till exempel matavfall, avfall från städning av personaltoaletter, avfall från lunchrum med mera. Du får inte fritt välja entreprenör för detta avfall eftersom det är ett kommunalt ansvar.

Farligt avfall i verksamheter

Vi tar inte emot farligt avfall från verksamheter – enbart från privatpersoner. Istället hänvisar vi dig till privata avfallsentreprenörer.

Information för hushåll i flerbostadshus

Flerbostadshus

Kontaktuppgifter miljö- och avfallsrådgivare

E-post radgivare@juneavfall.se

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan för 2023 – med aktuella avgifter för din sophämtning.

Avfallstaxa