Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En blå plåttunna.

Spillfett måste samlas in för sig och får inte hällas i fettavskiljare. Kontakta oss, vi kör fat (tunnor) med insamlat spillfett till återvinning.

Fettavskiljare och spillfett

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut fett med sitt avloppsvatten måste ha en fettavskiljare. I verksamheter där det uppstår spillfett, som vid tillagning av mat och dryck, ska spillfettet samlas in för återvinning. Här får du veta mer om ditt ansvar och vem du får anlita.

Utsläpp av fett i avloppet kan orsaka stopp och skador på avloppsnätet då fettet stelnar och fastnar i rören. Därför måste vissa typer av verksamheter ha en fettavskiljare installerad.

Fettavskiljare

Eftersom fettavskiljare inte klarar av att ta emot större fettmängder på en gång, är det förbjudet att tömma frityrolja eller annat spillfett direkt i fettavskiljaren. Har du storkök, restaurang eller annan verksamhet där det uppstår mycket spillfett ska du lämna det till fettåtervinning. Du får mer information om vad som gäller för spillfett längre ner på sidan.

Verksamheter som riskerar att släppa ut fetthaltigt avloppsvatten behöver ha en fettavskiljare. Exempel på sådana verksamheter är: bagerier, caféer, gatukök, skolkök, restauranger och livsmedelsbutiker. Fettavskiljaren är ansluten till avloppet och separerar bort fett från avloppsvattnet. På så sätt minskar risken för stopp i ledningarna.

Du som är verksamhetsutövare har ansvar för att se till att det finns en fettavskiljare installerad och att denna töms regelbundet. Installation av fettavskiljare kan kräva en anmälan till din kommun. Kontakta din kommun för mer information.

Anlita godkänd avfallsentreprenör till fettavskiljaren

Fett som uppstår till följd av matberedning för omedelbar konsumtion räknas som kommunalt avfall. Eftersom vi har ansvar för kommunalt avfall får endast avfallsentreprenörer som är godkända av oss tömma din fettavskiljare. Det handlar om fett som uppstår i restauranger, storkök, pizzerior, gatukök, caféer och bagerier bland andra.

Här hittar du listan med godkända avfallsentreprenörer

Vi godkänner löpande de entreprenörer som uppfyller våra krav och uppdaterar listan därefter.

Godkända avfallsentreprenörer

Maxtaxan styr

Du tecknar avtal direkt med den auktoriserade entreprenören, som bestämmer priset och fakturerar dig efter utförd tömning. Entreprenörens pris får inte vara högre än vår gällande maxtaxa (se nedanstående tabell).

Alla auktoriserade entreprenörer har varsin kundtjänst som du kan vända dig till för beställning av tömning eller övriga frågor.

Maxtaxa för tömning av fettavskiljare

Behållare

Maxtaxa per tömning

< 3,99 m³

6 000 kr

4–6,99 m³

9 000 kr

> 7 m³

1 500 kr/m³

Budad tömning utöver avgift för regelbunden tömning

1 250 kr

 

Då får du anlita valfri avfallsentreprenör till fettavskiljaren

Fett som uppstår till följd av tillverkning, till exempel hos en livsmedelsindustri eller ett slakteri räknas inte som kommunalt avfall. Du måste fortfarande ha en fettavskiljare men väljer själv vilken avfallsentreprenör du vill anlita. Avfallstaxan gäller inte för den här tjänsten.

Spillfett: samla in och lämna till återvinning

Har du storkök, restaurang eller annan verksamhet där det uppstår mycket spillfett?
Spillfett som frityrfett och stekolja ska också samlas upp och lämnas till återvinning.

Kontakta oss så levererar vi fat (behållare) för hämtning av förbrukat spillfett mot avgift. Avgiften består av en framkörningsavgift och en hämtningsavgift.

Du kommer väl ihåg att du inte får hälla spillfett i din fettavskiljare!

Taxa för hämtning av spillfett

Tjänst

Pris

Framkörningsavgift

261 kr

Hämtning av fat

212 kr/fat