Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Avfall vid flerbostadshus.

Nya avfallsregler 2024 och 2027

Regeringen inför nya regler kring avfallshantering som ska göra det lättare för hushåll och verksamheter att sortera och lämna sitt avfall och därmed öka mängden återvinningsbart material. Reglerna, som är bra för både människor och natur, påverkar oss alla.

Från och med 2024 blir det obligatoriskt med separat insamling av matavfall. Det innebär att alla hushåll och verksamheter kommer ha insamling av matavfall och att abonnemang med osorterat mat- och restavfall upphör, innan januari 2025. Du som idag har osorterat mat- och restavfall kommer få besked om vilket abonnemang som blir aktuellt för ditt hushåll/verksamhet.

Kommunens ansvar från och med 2024

Regeringen ändrar även reglerna för insamling av förpackningar. Från och med den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar från producenterna. Våra tre ägarkommuner Habo, Jönköping och Mullsjö lämnar i sin tur över uppdraget till oss, June Avfall & Miljö, vilket betyder att det är vi som ansvarar för insamling av förpackningar i de tre kommunerna.

Regler från och med 2027

Tre år senare ska alla hushåll, samt verksamheter som har avfallshantering samlokaliserat med hushåll, ha fastighetsnära insamling. Därefter gäller abonnemanget fastighetsnära insamling, FNI, för alla.

Vad är det som är så bra med fastighetsnära insamling?

Den fastighetsnära insamlingen gör det lättare att göra rätt; erfarenheten visar att mer förpackningar och matavfall kommer sorteras ut och lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Mer information

Vi välkomnar de nya reglerna och ser fram emot våra kommande uppdrag. När vi kommit lite längre fram i vårt planeringsarbete kommer du få mer information.

Läs mer på regeringens webbplats om nya förbättrade regler om förpackningsinsamling.

Nya avfallsregler 2024 och 2027 för småhus och fritidshus

Nya avfallsregler 2024 och 2027 för fastighetsägare till flerbostadshus