Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Villa framför flerbostadshus.

Hushåll

Det uppstår sopor i alla hushåll. Vi kallar det avfall. Avfall är en resurs när det hamnar på rätt plats. Du, liksom övriga kommuninvånare, är jätteviktig. När du sorterar mat- och restavfall, förpackningar, kläder, möbler, elprodukter, batterier och buskar med mera hjälper du till att spara på jordens resurser.

Det har stor betydelse att du sorterar avfallet från ditt hushåll. När du sorterat ditt mat- och restavfall kör vi det till anläggningar som återvinner och gör biogas eller fjärrvärme av det. Av dina glasflaskor, metallburkar och andra förpackningar blir det nya förpackningar. Många av dem är återvunna flera gånger. Återvinning är ett bra sätt att undvika framställning med ny råvara. Men för att förpackningarna ska kunna återvinnas måste du lämna dem till en återvinningsstation eller i ett sopkärl avsett för förpackningar.

Vi är alla skyldiga att följa de avfallsregler som gäller i den kommun vi befinner oss i. Det gäller oavsett om vi bor i småhus, fritidshus eller flerbostadshus.

Exempel på avfall

Mat och restavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar är exempel på avfall från hushåll. Här ingår även kasserade möbler, cyklar och liknande föremål. Likaså överblivna läkemedel och miljöfarliga batterier, oljerester, färgrester, el-apparater, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall. De olika sorterna hushållsavfall kräver olika sorteringar för att kunna tas om hand på rätt sätt.

Är du osäker på hur du ska sortera?

Du hittar svar i vår

Avfallslista A–Ö

Är du osäker på vad som är restavfall och matavfall?

Här beskriver vi

Olika sorters avfall

Sortera förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar ska du sortera för sig och lämna till en återvinningsstation. Men om du bor i villa kan du välja abonnemang Fastighetsnära insamling, FNI, där du sorterar direkt i dina kärl.

Ju fler förpackningar och tidningar som du lämnar till återvinning, desto mindre nytt material för att tillverka nya produkter krävs. På så sätt sparar vi både råvara och i många fall olja.

Förpackningar och tidningar går att återvinna flera gånger om.
Läs vidare om du vill veta mer om varför du ska sortera.

Förpackningar och tidningar

Återvinningsstationer

Vi driver alla återvinningsstationer, ÅVS, i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö.

Här kan du läsa mer om ÅVS, var du hittar dem och hur du felanmäler dem.

Återvinningsstationer

Lämna till sortergården

Grovavfall, elavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall ska du lämna till någon av våra sortergårdar (eller återvinningscentraler som andra kommuner kallar dem). Här lämnar du även hela eller trasiga textilier. Vissa sortergårdar har prylbodar där du kan lämna begagnade men fungerande saker. På Jönköping sortergård finns en byggbod där du kan lämna eller hämta överblivet byggmaterial.

Föranmäl ditt besök innan du kör in med företagsbil på sortergården

Föranmäl ditt besök om du använder en förmånsbil eller lånar ett fordon av något företag när du ska lämna ditt privata avfall. Annars blir företaget som äger fordonet betalningsansvarigt för ditt avfall. Det gäller endast företagsregistrerade lätta lastbilar, inte hyrbilar.

Ditt besök på sortergården är avgiftsfritt eftersom du och andra hushåll redan betalar för tjänsten via avfallstaxan. Tjänsten ingår däremot inte i avfallstaxan för företag. De får betala för kostnaderna som uppstår när vi tar hand om deras avfall på annat sätt.

Använd nedanstående formulär:

Föranmälan privat avfall

Pdf-filer skapade för utskrift i A4

Lilla Avfallsguiden 2024 – småhus Pdf, 280.5 kB. (folder för utskrift

Lilla Avfallsguiden 2024 – fritidshus Pdf, 257 kB. folder för utskrift

Sorteringsguiden Pdf, 672 kB. folder för utskrift

Detta sorterar du som matavfall Pdf, 628.1 kB. A4-ark för utskrift