Juneavfalls logotyp
Villa framför flerbostadshus.

Hushåll

Det är viktigt att sortera mat, möbler, förpackningar, läkemedel och andra sorters avfall för sig för att systemet kring vår hantering ska fungera. Det gäller oavsett om du bor i villa eller flerbostadshus. Vi är alla skyldiga att följa de avfallsregler som gäller i den kommun vi befinner oss i. Tack för att du hjälper till med att sortera ditt avfall!

Exempel på avfall

Mat och restavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar är exempel på avfall från hushåll. Hit räknas även kasserade möbler, cyklar och liknande föremål. Likaså överblivna läkemedel och miljöfarliga batterier, oljerester, färgrester, el-apparater, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår i avfall från hushåll.

Lämna förpackningar och tidningar till återvinningsstationen

Förpackningar och tidningar ska du sortera för sig och lämna till en återvinningsstation. Men om du bor i villa kan du välja abonnemang Fastighetsnära insamling, FNI. Då sorterar du direkt i dina kärl.

Lämna till sortergården

Grovavfall, elavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall ska du lämna till någon av våra sortergårdar (eller återvinningscentraler som andra kommuner kallar dem). Vissa sortergårdar har prylbodar där du kan lämna begagnade men fungerande saker. På Jönköpings sortergård finns en byggbod där du kan lämna eller hämta överblivet byggmaterial.

Sortergårdar och öppettider

Farligt avfall och elavfall

Eftersom farligt avfall och elavfall är farligt för människor, djur och natur om det slängs fel, är det viktigt att lämna dem till sortergårdarna.

Farligt avfall

Elavfall

Därför ska du sortera förpackningar och tidningar

Plastförpackning

Exempel: Ketchupflaskor, glasslådor, schampo- och balsamflaskor, chips- och godispåsar, påläggsemballage, plastpåsar och frigolit.

Av det insamlade materialet görs nya plastprodukter. Plast kan återvinnas upp till sex gånger innan det energiåtervinns genom förbränning och blir värme och el.

Metallförpackning

Böj in vassa lock på konservburken. Exempel: Lock, kapsyler, aluminiumfolie, konservburkar och metalltuber.

Av det insamlade materialet görs bland annat nya förpackningar, men även järnvägar och motordelar till bilar. Metall kan återvinnans hur många gånger som helst.

Pappersförpackning

Platta till och vik ihop. Exempel: Mjölk-, fil-, och gräddförpackningar, flingpaket, äggkartonger, tvättmedelspaket, pizzakartonger, omslagspapper och papperskassar.

Av det insamlade materialet görs bland annat nya förpackningar. Papper kan återvinnas upp till sju gånger innan det energiåtervinns genom förbränning och blir värme och el.

Glasförpackningar, färgat och ofärgat

Burkar och flaskor av glas. Lägg färgat glas för sig och ofärgat glas för sig. Lock och kapsyler läggs i plast- eller metallåtervinningen.
Porslin, keramik och glas som inte är förpackningar ska läggas i avfallspåsen eller lämnas till sortergård. Glödlampor och lysrör är elavfall och ska lämnas till miljöstation/sortergård.

Av det insamlade materialet görs bland annat nya glasförpackningar och byggnadsisolering. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst!

Tidningar och returpapper

Exempel: Dags- och veckotidningar, kataloger, pocketböcker, reklamblad och pappersark.

Av det insamlade materialet görs bland annat nya tidningar, hushålls- och toalettpapper. Papper kan återvinnas upp till sju gånger innan det blir toalett- eller hushållspapper.