Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Fastighetsnära insamling av förpackningsavfall är när de boende kan lämna sina förpackningar i eller intill bostaden. Avfallet ska hämtas av en, av oss godkänd, avfallsentreprenör som kör det till återvinning.

Med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall blir det lättare för de boende att lämna förpackningar av papper, plast, färgat glas, ofärgat glas och metall. Mängden förpackningar som går till återvinning ökar och det är vanligt att mängden restavfall minskar.

Nya regler för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Anlita godkänd avfallsentreprenör

Förbered er inför 2027

Få rabatt för förpackningsavfall

Ansökan om rabatt för insamling av förpackningsavfall