Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Avfallsstation vid flerbostadshus.

Förbered er inför 2027

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus eller representerar en bostadsrättsförening eller samfällighet behöver införa sortering av förpackningsavfall senast 1 januari 2027. Som fastighetsägare behöver du planera för den utökade sophanteringen och informera dina hyregäster.

Senast 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats och de boende ska kunna sortera och lämna nedanstående förpackningar i närheten av sin bostad.

  • papper
  • plast
  • metall
  • färgat glas
  • ofärgat glas

Så skaffar du fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

  • Fastighetsägaren/styrelsen tar beslut
  • Kontakta en godkänd avfallsentreprenör
  • Planera utrymme, kärl (storlek/antal) och tömningsintervall tillsammans med avfallsentreprenören
  • June Avfall & Miljö bidrar med information om sortering som ni förmedlar till boende

Godkända avfallsentrepenörer

Behöver du hjälp?

Kontakta våra miljö- och avfallsrådgivare, radgivare@juneavfall.se

Lästips!

Läs, ladda ner eller beställ trycksaker som kan underlätta din avfallshantering

Du hittar bland annat foldern Avfallsabonnemang med information till fastighetsägare och verksamheter.

Trycksaker Länk till annan webbplats.

Avfall Sverige hjälper dig

På vår branschorganisations webbplats avfallsverige.se hittar du bland annat en handbok för avfallsutrymmen och på deras webbplats sverigesorterar.se finns mer användbart material för dig som är fastighetsägare till flerbostadshus, bland annat det nordiska skyltsystemet för sortering av avfall.

Handbok för avfallsutrymmen Länk till annan webbplats.

Sverigesorterar.se Länk till annan webbplats.