Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Fettavskiljare

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut fett med sitt avloppsvatten måste ha en fettavskiljare. Här får du veta mer om ditt ansvar och vem du får anlita.

Utsläpp av fett i avloppet kan orsaka stopp och skador på avloppsnätet när fettet stelnar och fastnar i rören. Därför måste verksamheter (som riskerar att släppa ut fett med sitt avloppsvatten) ha en fettavskiljare installerad. Fettavskiljaren är ansluten till avloppet och separerar bort fett från avloppsvattnet, vilket minskar risken för stopp i ledningarna.

Nedanstående branscher är exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare

  • Bagerier
  • Kaféer
  • Gatukök
  • Skolkök
  • Restauranger
  • Livsmedelsbutiker

Ditt ansvar

Som verksamhetsutövare är du ansvarig för att:

  • Se till att det finns en fettavskiljare installerad.
  • Fettavskiljaren töms regelbundet.
  • Teckna avtal med en av oss godkänd avfallsentreprenör (mer info nedan).

Kom ihåg att kontakta din kommun. Många kommuner kräver att du anmäler din installation av fettavskiljare.

Anlita godkänd avfallsentreprenör till fettavskiljaren

Fett som uppstår till följd av matberedning för omedelbar konsumtion räknas som kommunalt avfall. Eftersom vi har ansvar för kommunalt avfall får endast avfallsentreprenörer som är godkända av oss tömma din fettavskiljare.

Här hittar du listan med godkända avfallsentreprenörer. Vi uppdaterar listan löpande.

Godkända avfallsentreprenörer Länk till annan webbplats.

Prissättning

Du tecknar avtal direkt med entreprenören, som fakturerar dig efter utförd tömning. Entreprenören bestämmer priset men det måste rymmas inom vår maxtaxa (se tabellen nedan). Alla entreprenörer har en kundtjänst som du kan kontakta för beställning av tömning eller övriga frågor.

Maxtaxa för tömning av fettavskiljare

Behållare

Maxtaxa per tömning

< 3,99 m³

6 000 kr

4–6,99 m³

9 000 kr

> 7 m³

1 500 kr/m³

Budad tömning utöver avgift för regelbunden tömning

1 250 kr

 

Anlita valfri avfallsentreprenör till fettavskiljaren

Fett som uppstår till följd av tillverkning, till exempel hos en livsmedelsindustri eller ett slakteri räknas inte som kommunalt avfall. Du måste fortfarande ha en fettavskiljare, men kan själv välja vilken avfallsentreprenör du vill anlita. Avfallstaxan gäller inte för denna tjänst.

Häll inte spillfett i fettavskiljare

Observera att det är förbjudet att tömma frityrolja eller annat spillfett direkt i fettavskiljaren. Den klarar inte av att hantera så stora mängder fett på en gång. Spillfett, som frityrolja och stekfett ska du samla upp och lämna till återvinning.

Läs mer om hur du hanterar spillfett här:

Spillfett