Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En skottkärra fylld med fallfrukt.

Trädgårdskompost på sortergården

Din trädgårdskompost är värdefull för miljön. Lämna den till sortergården, om du inte själv komposterar. Här kommer den till nytta genom återvinning. Vi kör den till en anläggning där den återvinns och förvandlas till biogas, biogödsel och jordförbättring, förutsatt att du inte blandar den med sten, plast eller jord.

Av trädgårdskomposten som du lämnar på sortergården blir det biogas. Sopbilar, stadsbussar och andra fordon som drivs med biogas hjälper till att minska mängden luftföroreningar likaså utsläppen av växthusgas. Av komposten produceras även jordförbättring i form av biogödsel och kompost som ger näringsrik jord. Allt på ett miljöriktigt sätt.

Det här är trädgårdskompost

Förutsättningen för att kunna ta hand om och återvinna din trädgårdskompost är att du inte blandar den med annat material. Därför är det bra att du vet vad vi menar med trädgårdskompost. I våra föreskrifter förklarar vi att ”trädgårdskompost avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel kvistar och gräsklipp”. Kort och gott handlar det om: kvistar/grenar (maxlängd 1,5 meter), trädstammar som är tillräckligt lätta för en person att hantera (maxlängd 1 meter) löv, gräsklipp (ej grästorvor), frukt, grönsaker, blast och blommor. Du får även lämna små stubbar som är tillräckligt lätta för en person att hantera och fria från grus och jord.

Det här är inte trädgårdskompost

Exempel på material som inte ska lämnas bland trädgårdskompost är:

 • grästorvor (gräs med jord)
 • stenar
 • stubbar (se ovanstående text om mindre stubbar)
 • trädstammar
 • invasiva arter (se nedan)
 • krukor
 • plastsäckar
 • större mängder hö
 • spaljéer
 • jord
 • ståltråd eller snören

Invasiva växter

Vi har särskilda regler för hur du ska lämna invasiva växter, det vill säga främmande växter som inte hör hemma i vår natur. Följ dessa:

Invasiva växter

Fråga personalen

När du blir osäker – fråga personalen. Alla sortergårdar är bemannade och vår personal kan det här med sortering.

Vem får lämna avfall till sortergårdarna?

På sortergårdarna får alla som bor i småhus, fritidshus eller lägenhet (i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö) lämna sitt grovavfall utan extra kostnad. Tjänsten ingår i den fasta avgift som varje hushåll betalar via avfallstaxan.

Regler för verksamheter

Verksamhetsavfall ingår inte i avfallstaxan. Har du ett företag eller verksamhet väljer du om du vill anlita en godkänd entreprenör eller om du vill lämna avfall till sortergården – men då mot betalning.

Läs mer om vad som gäller för

Versamhetsavfall på sortergården

Elda inte trädgårdsavfall

Det är från 1 januari 2024 inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall. Som trädgårdsavfall räknas växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar klassas som trädgårdsavfall. Ved är dock inte avfall och omfattas inte av bestämmelserna.