Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Visselblåsarfunktionen

Här kan du som misstänker att det finns missförhållanden inom vår verksamhet kontakta vissel­blåsar­funktionen (whistle­blower­funktionen).

Misstankarna kan gälla korruption, mutor, jäv eller liknande där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv.

Visselblåsarfunktionen är till för alla som vill lämna ett tips.

Lämna ett tips

För att tipset ska kunna hanteras på ett bra sätt bör det innehålla:

  • Vilket fel som misstänks ha begåtts.
  • Vem som misstänks ha varit delaktig.
  • Vilka verksamheter, nämnder eller bolag i kommunen som är berörda.
  • Dokumentation eller andra uppgifter som skulle kunna underlätta fortsatt utredning

Offentlighet och anonymitet

Namn och andra personuppgifter avseende den som lämnar anmälan omfattas av sekretess. Övriga uppgifter i anmälan får bedömas i varje enskilt fall om de kan omfattas av sekretess. Många tips som kommer in kan inte sekretessbeläggas och det finns därför ingen garanti för att innehållet i en anmälan omfattas av sekretess. Du som anmäler behöver inte lämna namn och personuppgifter för att anmälan ska utredas, men om du vill ha återkoppling krävs det att du lämnar kontaktuppgifter.

Återkoppling

Om du anmäler och inte är anonym, det vill säga att du frivilligt lämnar namn och kontaktuppgifter, finns en lagstadgad skyldighet om återkoppling. Det innebär att du som anmäler ska få besked om vad som hänt med anmälan.

Så här lämnar du tipset

Vi ingår i Jönköpings kommuns visselblåsarfunktion och använder därför deras e-postadress och samma chefsjurist.

Mejla ditt tips

Skicka ditt tips till e-postbrevlådan
whistleblower@jonkoping.se

Skicka ditt tips via formulär

Använd formuläret längst ner på Jönköpings kommuns webbplats, som du når via länken.

Whistleblower (visselblåsare), tips om misstänkta missförhållanden. Länk till annan webbplats.