Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
Sopkärl vid en grusväg.

Osorterat mat- och restavfall

Här får du veta hur du ska hantera ditt avfall om du har valt abonnemanget osorterat mat- och restavfall. Du får veta vad som ingår i abonnemanget, vilka avfall du får lämna i kärlet och hur du ska hantera dem. Du får även veta var du lämnar annat avfall.

I augusti/september 2024 inför vi fastighetsnära insamling, FNI, hos alla småhus. Fram till dess behåller fastigheten sitt nuvarande abonnemang, vilket även gäller vid ägarbyte. Har du byggt ett nytt hus får du teckna vårt billigaste och mest miljöriktiga abonnemang; FNI, redan från start.

Här kan du läsa mer om

Fastighetsnära insamling

Då får alla småhus och fritidshus fastighetsnära insamling Länk till annan webbplats.

Nya avfallsregler för småhus och fritidshus 2024

Detta ingår i osorterat mat- och restavfall

I abonnemanget ingår antingen ett 140-, 190- eller 370-liters sopkärl där du får blanda mat- och restavfall. Förpacka avfallet i plast- eller papperspåsar, knyt ihop/förslut ordentligt innan du lägger påsen i kärlet. Kärlet tömmer vi varannan vecka.

Tidningar och förpackningar (av glas, papper, metall eller plast) lämnar du till en återvinningsstation. Farligt avfall, elavfall och grovavfall lämnar du till en sortergård.

Exempel på vad som är osorterat mat- och restavfall

  • matavfall och matrester
  • blöjor
  • kattsand
  • dammsugarpåsar
  • kuvert
  • disktrasor
  • bomullstops
  • mindre mängder med invasiva artter, till exempel blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka eller parkslide

Helt enkelt det som blir över när du sorterat ut förpackningar, tidningar, grovavfall, elavfall och farligt avfall. Det vill säga det som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning.

Läs mer om vad som ingår i restavfall

Restavfall

Om du har blandat avfall

Sortera avfallet och lämna det på rätt plats – det gäller både i sopkärlet och på sortergården.

Allt avfall ska enligt lag sorteras för att kunna återbrukas, återvinnas eller energiåtervinnas. Av den anledningen erbjuder vi inget abonnemang för blandat avfall.

Därför är abonnemanget dyrare än andra

Avfallstaxan är miljöstyrande. När ditt matavfall blandas med ditt restavfall försvinner möjligheten att göra biobränsle av matavfallet. Det innebär att ditt val av abonnemang är sämre för miljön och har därför högre avgift.