Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Du som vill bli godkänd avfallsentreprenör för fastighetsnära insamling av bygg-, rivnings- och grovavfall

Så här gör du för att ansöka om att bli auktoriserad (godkänd) avfallsentreprenör.

Vill du hjälpa oss att möta kundernas behov av avfallshämtning och erbjuda en ökad service för fastighetsnära insamling av bygg-, rivnings- och grovavfall?
Tjänsten är betydelsefull för hushåll som saknar bil och möjlighet att enkelt ta sig till en sortergård.

Då är ditt företag välkommet att ansöka om att bli auktoriserad (godkänd) entreprenör inom auktorisationssystemet "Fastighetsnära insamling av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet och grovavfall från hushåll".

Krav och villkor

För att bli auktoriserad behöver du uppfylla våra krav och villkor:

  • Du tecknar avtal direkt med kunden men bestämmer själv priset så länge det ryms inom maxtaxan (den årliga avfallstaxan).
  • Förutom att du får betalt av kunden, har du rätt att tillgodogöra dig värdet av det insamlade avfallet.
  • Du är skyldig att teckna avtal med alla kunder, oavsett var de bor i inom Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner,
  • Varje år redovisar du: hur mycket av varje avfallsslag som ditt företag samlat in (per kommun och månad) och vilka behandlingsanläggningar som tagit emot avfallet.

Auktorisationssystemet gäller tills vidare, från och med den 1 januari 2023.

Varför?

Från och med den 1 januari 2023 är bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar, det vill säga vårt ansvar. Det innebär att vi ansvarar för insamling, transport och behandling av avfallet. Avfallet ska även transporteras bort från den fastighet där avfallet uppkommer, om den som producerat avfallet begär det.

Dessutom vill vi möta kundernas behov av att få sitt grovavfall hämtat vid sina bostäder.

Kommunen har som huvudregel ensamrätt att transportera och behandla avfall som ingår i kommunala ansvaret. Det innebär att det endast är June Avfall & Miljö, eller den/de entreprenörer som vi har upphandlat eller auktoriserat, som får transportera avfallet yrkesmässigt. Därför vi valt att starta det här auktorisationssystemet.

Så ansöker du om att bli auktoriserad

Inbjudan till auktorisationssystemet och ansökningsformulär hittar du via upphandlingsverktyget

TendSign Länk till annan webbplats.

När ditt företag har blivit godkänt publicerar vi företagets namn på vår webbplats. Sidan uppdateras så fort en entreprenör har blivit godkänd.